Tillåt försäljning av organ

När ni såg titeln på det här inlägget tyckte en del av er kanske att det måste vara skrivet av en tokig nyliberal. Och det stämmer förstås att det är väldigt få som förespråkar försäljning av organ i dagens politiska debatt. Men mitt mål med det här inlägget är att försöka övertyga eventuella läsare att en även socialliberal bör förespråka organförsäljning. (För användning i organtransplantationer, ska det kanske klargöras för säkerhets skull.) Jag tror det lättast görs genom att anlägga ett lätt filosofiskt perspektiv.

Ur ett nyliberalt (också känt som klassiskt liberalt) perspektiv är frågan förstås lätt. Varje människa har rätt att bestämma över sin egen kropp och det innefattar förstås rätten att sälja delar av den. 

När socialliberaler inte vill acceptera den klassiska liberalismens slutsatser brukar vi utgå från någon sorts konsekvensetisk betraktelsegrund. (I bland beskrivs det som att man tar hänsyn till ”verkligheten”.) Kan jag visa att även utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv organförsäljningar bör tillåtas bör jag alltså ha övertygat alla socialliberaler.  

Så vad säger då konsekvensetiken i det här falle?. Ofta koncentrerar sig diskussionen då till de som säljer organen och man menar att de gör ett dåligt val. Det är möjligt men inte säkert. Trots allt kommer säljaren förmodligen få bra betalt och kanske dessutom sälja sina organ postumt. Men än viktigare är att inte glömma bort den andra viktiga parten, organmottagaren*. Inser man att en organtransplantation kan rädda livet på mottagaren eller i varje fall lindra stort lidande framstår det som övervägande troligt att även det konsekvensetiska perspektivet leder till slutsatsen att försäljning bör tillåtas.  

 Avslutningsvis tänkte jag ta upp två invändningar som man ibland får höra. Invändning 1: ” Ingen bör tvingas att sälja sina organ”. Nej, och det föreslår jag inte heller. Man ska få lov att sälja sina organ. Big difference.  Invändning 2: ”Om vi tillåter organförsäljning kommer de frivilliga organdonationerna att upphöra.” Möjligt men inte säkert. Men oavsett, är det någon som seriöst tror att girigheten inte kommer vara mer framgångsrik på att leverera organ än altruismen? 

* Jag skrev först köparen men med det svenska systemet för sjukvårdsfinansiering torde den offentliga sektorn vara köpare av de flesta organen.

Annonser

17 Responses to Tillåt försäljning av organ

 1. Fredrik Brange skriver:

  Jag håller med dig om att varje människa ska ha rätt att göra vad den vill med sin kropp så länge det inte går ut över andra människors frihet och så länge man är medveten om konsekvenserna av sitt eget handlande.

  Trots detta tycker jag inte att man ska kunna sälja sina organ. Anledningen är enkel: om detta var tillåtet skulle många människor sälja sina organ av ”tvingande” ekonomiska skäl. Ekonomiska skäl kan vara avgörande för om man säljer sina organ eller inte för att förbättra sin egen livssituation.

  Samtidigt kommer det att bildas en marknad för organ, dvs rika personer kommer att kunna rädda sitt liv genom att köpa andras organ, medan fattiga personer inte kommer att ha råd med att köpa organ när de behöver det. Även om staten är köpare kommer det att vara de fattiga som är säljare.

  Jag tycker helt enkelt inte att det ska vara ekonomiska skäl som föreligger när man donerar organ. Anledningen till att man donerar ett organ ska istället vara att man vill förbättra andra människors hälsa!

  / Fredrik

 2. Johan Richter skriver:

  Den första paragraf stämmer uppenbarligen inte riktigt eftersom du i så fall hade varit för försäljning av organ 🙂

  Men du gör ett intressant misstag i det du skriver sen: Många skulle bli ”tvingade av ekonomiska skäl”. Den naturliga frågan är då vad dessa personer gör idag? Deras ekonomiska situation blir ju inte sämre av att vi tillåter organförsäljning så deras situation måste vara helt desperat idag.

  Tycker du det (jag anser inte det är så i Sverige idag kan jag ju säga) borde du förespråka ökad omfördelning, inte att förbjuda organförsäljning.

  Ett annat sätt att formulera saken är så här: Du anser att de skulle vara tvingade att sälja sina oran. Ett annat sätt att formulera det är att de måste sälja sina organ. Du vill uppebarligen hindra dem från att göra någonting de måste göra. Brukar man inte få det sämre om man hindras göra saker man måste?

 3. Martin skriver:

  Någon annan än jag som ser att samma resonemang kan föras kring prostitution? …där man per definition också säljer sin kropp. Är man för fri försäljning av det ena, måste man rimligtvis vara för dito av det andra. Självklart eller invänder ni?

 4. Johan Richter skriver:

  Det är väl egentligen tveksamt om man säljer sin kropp när man sysslar med prostitution. Det är inte uppenbart att det är en bättre beskrivning vid prostitution än vid försäljning av andra tjänster.

  Men oavsett vilket så håller jag inte med om att det är samma fråga. Man kan tycka att ett förbud mot sexköp kan motiveras utifrån konsekvensetiska argument utan att tycka att man kan motivera ett förbud mot organförsäljning utifrån samma argument.

  Däremot förstår jag inte hur man kan vara för att kriminalisera bruk av droger men mot att kriminalisera prostitution som alla svenska partier är idag. MEn det kanske jag tar upp i en annat inlägg.

 5. Fredrik Brange skriver:

  Jag tycker inte att du (Johan) har rätt i att man alltid får det sämre för att man hindras från att göra något. I stora drag kan jag hålla med om det, men ofta får olika beslut olika effekter kortsiktigt och långsiktigt och en persons handlande kan vara bra kortsiktigt men dåligt långsiktigt eller tvärtom. Dessutom är det ofta svårt att förutse framtiden.

  Om man har det dåligt ställt ekonomiskt (eller dåligt ställt på andra sätt) handlar man ofta kortsiktigt. Att då donera exempelvis en njure för att få lite pengar skulle många göra för att på kort sikt höja sin standard, men skulle kanske i många fall leda till försämring på lång sikt (i form av att hälsan försämras). ”Desperation” kan helt enkelt få en att blunda för långsiktiga effekter.

  Det jag tror behövs för att öka antalet donatorer är inte att man ska få betalt, utan att man satsar mer pengar på information till medborgarna. Jag är övertygad om att de flesta skulle tillåta att deras organ doneras (när de dör). Kanske borde man istället göra det generellt att alla ska donera organ om man inte anmäler annat. Då skulle de som absolut inte vill donera sina organ kunna registerara sig så som vi som vill donera våra organ idag måste göra.

  Jag håller inte heller med om att min åsikt i frågan skulle strida gentemot principen om att alla ska ha rätt till sin egen kropp. Med ditt förslag om försäljning av organ skulle man kunna måla upp följande situation: En person är satt i skuld till någon annan men får en dag sparken från sitt jobb. Men långivaren vill förstås successivt ha tillbaka sina pengar som han/hon lånat ut. Personen, som precis fått sparken, tvingas alltså att donera sin ena njure, eftersom hon annars inte har råd att betala av lånet.

  Jag anser inte att möjligheten till att donera i exemplet ovan ger en mer frihet över ens kropp, när någon annan kan tvinga en att sälja delar av ens kropp. Hur skulle det för övrigt se ut när kronofogden kommer för utmätning? Ska de då inte bara nöja sig med att ta den skuldsattas egendom, utan kanske också ta andra värdefulla saker – så som organ?

  Hela argumentationen om att tillåta organförsäljning bygger på att ”varje individ har rätt till sin egen kropp”. Men man får inte heller glömma bort en annan viktig sak, nämligen att alla ”människor är ovärderliga”.

  Men jag är själv rätt kluven i frågan. Jag instämmer förstås på dina argument om rätten till ens egen kropp men är ändå tveksam till försäljning av organ. Kanske är det på grund av att försäljning av organ är (för mig) starkt förknippat med andra länder (exempelvis Kina) där handeln med organ inte alls är sådan som den skulle ha varit om den pågick under ”kontrollerade former”.

 6. Johan Richter skriver:

  Det var ju poängen med mitt inlägg att det finns starka utilarista skäl för att tillåta organförsäljning även om man inte tycker att varje människa har rätt till sin egen kropp.

  I övrigt anser du tydligen att fattiga är särskilt dåliga på att veta sitt eget bästa. Det vore intressant att veta om du tycker det har implikationer för andra poltikområden. Ska politker rent allmänt vara mer villiga att begränsa fattigas frihet än rikas? Själv tror fattiga fattar nästan lika bra beslut som rika om sina liv* och att medlemmar av båda grupperna oftast fattar väldigt bra beslut om sina liv i jämförelse med om politiker hade fattat dem. Men visst finns det undantag, de allra flesta som blir missbrukare (av droger, spel etc) har säkert fattar klantiga beslut.

  Så ja, jag tror att man nästan alltid får det bättre om man får fler valmöjligheter.

  Angående om kronofogden skulle utmäta organ, så tror jag det knappast. Du får behålla ett så kallat beneficium vid utmätning. Som det är idag tar de ju knappt tv-apparater, i varje fall inte om du har barn. Så att de skulle börja ta organ kommer förstås inte hända.

  * Inte riktigt lika bra, det kan jag hålla med om, det är säkert förklaringen till att en del är fattiga.

 7. Fredrik Brange skriver:

  Nej, jag anser inte att fattiga är sämre på att veta sitt bästa. Jag menar bara att när man väljer mellan två olika saker finns det inget bäst och sämst. Världen är inte svart och vit. De flesta valen man gör som individ påverkar en olika långsiktigt och kortsiktigt. Om man ligger nära svältgränsen och håller på att dö så är det ju självklart att man tänker kortsiktigare. Om man håller på att dö så kanske man inte i första hand tänker på vad som är bäst för en långsiktigt, för man vill ju bara överleva!

  Det är ju klart att det är extremt ovanligt med svenskar som svälter, men exemplet kan ju tillämpas på mindre extrema fall. Bara för att man handlar kortsiktigt innebär det inte att man väljer ”fel”. Men jag står fast vid att man inte ska behöva sälja sina organ för att klara sig ekonomiskt. Om man har det så pass ekonomiskt dåligt så att man tvingas att sälja sina organ måste faktiskt samhället gå in och stötta.

  För övrigt tycker jag att det är en ofrihet för patienten som måste transplantera sina organ. Jag, som patient, kanske inte vill ta emot organ som jag vet att en annan människa har tvingats att sälja. Det handlar ju lika mycket om patienternas frihet till att slippa ”sålda organ”. Som tidigare nämnt tror jag inte att man behöver öppna en organmarknad för att öka antalet donationer, utan det behövs mer information och kampanjer!

  • Emma skriver:

   Vilka tror du skulle sälja sina organ? de rikaste i samhället som redan har pengar till öronen eller de fattiga som knappt klarar sig?

   • Johan Richter skriver:

    Jag tar mig friheten att svara även om frågan inte var riktad till mig. (Jag hoppas du observerade att Fredrik inte gillade idén att legalisera organhandel.)

    Jag tror det är framförallt de fattiga som kommer sälja sina organ.

 8. Johan Richter skriver:

  Något som jag borde tagit upp mer i det inleedande inlägget är att många organ skulle förmodligen säljas först efter döden.

  Idag går många organ till spillo eftersom den avlöidna inte har uttryckt en önskan att donera. Visste folk att staten som regel betalade ut ett antal tusentals kronor till arvingarna skulle betydligt fler se till att registrera sig i donationsregistret. Andra kompletternade lösningar kan vara att göra ett jag till donations till default-alternativet, som du Fredrik var inne på.

  I övrigt tror jag jag har bemött dina argument redan Fredrik. ”Att ingen ska tvinagas säljas sina organ för att klara sig” är ett argument för socialbidrag, inte mot att tillåta organförsäljning t ex.

 9. Fredrik Brange skriver:

  Jag håller med dig om att möjligheten till att få pengar för att man anmäler sig frivillig för donation efter sin död är en bra idé. Då skulle fler bli angelägna om att anmäla sig. Det skulle leda till att man fick tillgång till fler organ samtidigt som det inte skulle krävas att människor, när de fortfarande levde, skulle donera organ. Det är ju en fördel att donationen sker när donatorn redan är död eftersom ett ingrepp alltid annars är en risk för donatorns hälsa. Detta förutsätter förstås att organet är i bra skick hos den döda donatorn!

  • Emma skriver:

   Hur skulle du kunna garantera att personen inte tog sitt liv för pengarnas skull? För att exempelvis rädda sin familj? Det finns en värld utanför sverige också!

 10. […] sälja sin kropp Jag har tidigare på den här bloggen skrivit om varför jag tycker vi ska tillåta handel med […]

 11. […] av sexköp och koppleri. Det är inte lika självklart eller angeläget som att vi borde tillåta organhandel men jag är i dagsläget ändå rätt säker på min […]

 12. Emma skriver:

  Se filmen ” Never let me go” om ni är för organförsäljning. Det är bara att titta på hur sexhandeln ser ut idag, där människor säljer sina kroppar ( för det är ju deras kroppar så de bestämmer, eller? )Hur stor procent är i den branchen frivilligt och vilka är tvingade av ekonomiska skäl eller annan orsak? Blir väldigt upprörd över hur någon människa kan förespråka organförsäljning. Hur mycket skulle du betala för att rädda exempelvis ditt barn? Klart det skulle bli människohandel! Medan vissa människor jobbar för alla människors lika värden så finns det de som er, som gör direkta motsatsen…

  • Johan Richter skriver:

   Själv tycker jag det är upprörande att någon kan förespråka att människor ska tvingas vara sjuka eller dö på grund av en onödig brist på organ.

   Sexhandeln är en annan bransch. Jag förespråkar en legalisering av den också men det är en annan fråga. Jag erkänner gärna att från ett utilaristiskt perspektiv så är det inte lika uppenbart att sexhandel bör tillåtas som att vi bör tillåta handel med organ.

   Ditt prat om ”alla människors lika värde” är kianske bra retorik men har ingen logisk koppling till diskussionen. Däremot är det faktum att jag tillskriver människoliv ett högt värde en anledning till att jag tycker det är viktigt att organhandel tillåts.

 13. Hello everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and article is truly fruitful designed for
  me, keep up posting these articles.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: