En kärnvapenfri värld -Varje diktators dröm

Kärnvapen har inte många förespråkare och i Sverige finns en stark fredsrörelse för total kärnvapennedrustning. Jag menar däremot att kärnvapen är ett nödvändigt ont i händerna på världens ledande demokratier. Liksom Bombplan, Hangarfartyg och liknande vapensystem.

Kärnvapen har sedan 1945 spelat en avgörande roll för västvärldens försvar mot aggressiva diktaturer och gör alltjämt detta. Därför kommer de främsta fördömanden av kärnvapen från socialistiska krafter och en fredsrörelse som inte minst är inspirerad av dessa strömningar. Under det kalla kriget skulle en total kärnvapennedrustning gynnat Sovjetunionen och dess allierade. Överlägsenheten i konventionella stridskrafter var massiv i warzawapaktsländerna och i NATO:s demokratier var det omöjligt att i fredstid satsa så stora resurser på försvaret som hade varit nödvändiga för att komma i nivå med öststaterna. Utan istället baserade sig den dåvarande doktrinen på att varje anfall från öst skulle besvaras av kärnvapenvedergällning. Detta beslut gav sedan möjlighet för NATO länderna att istället bygga välfärden i Västeuropa under det amerikanska kärnvapenparaplyet.

Samtidigt etablerade sig fredsrörelserna i de västliga demokratierna. Flertalet av dessa verkade för en generell nedrustning och fokuserade specifikt på målet med en kärnvapenfri värld. En stor del av dessa riktade protesterna enbart mot NATO och ignorerade att protestera mot Warzawapakten. I exempelvis Sverige protesterade Svenska freds och skiljedomsföreningen 1982 mot svenska vintermanövrar. Medan avsaknaden av protester från dessa året tidigare då en sovjetisk ubåt med kärnvapen påträffats inne på svenskt vatten talade sitt tydliga språk. Det var heller ingen slump att Olof Palmes kärnvapenkomission som bl a bestod av sovjetpolitiker under 1980-talet föreslog en kärnvapenfri korridor som skulle ha gett Röda armén fritt tillträde till Västeuropa.

Efter det kalla kriget mobiliserades fredsrörelserna på nytt och denna gång för att protestera mot kuwaitkriget 1991. USA:s och FN:s ingripande mot Saddams ockupation av Kuwait var förkastligt enligt flertalet av dessa. Men få hade protesterat när Saddam dödade 5 000 kurder med kemiska vapen 1988. Att Saddam inte skickade kemiska vapen mot Israels städer eller FN soldaterna berodde återigen på USA:s kärnvapen avskräckning.

Fortfarande idag kommer fredsrörelserna med samma krav på total kärnvapennedrustning och nästan samtliga protester riktas mot USA och Storbritannien.  Vilka som eventuellt kan accepteras att inneha kärnvapen framgår av denna artikel. Kraven på en kärnvapenfri värld framförs även av liberaler, vilket jag finner historielöst och till dessa och andra med samma krav säger jag: Stalin och Saddam skulle ha varit stolta över er!

Annonser

2 Responses to En kärnvapenfri värld -Varje diktators dröm

 1. Johan Richter skriver:

  ”Stalin och Saddam skulle ha varit stolta över er!”

  Tack, det känns bra!

  Jag tror du avsevärt underskattar risken för att existerande kärnvapen hamnar i fel händer, att ett kärnvapenkrig utlöses av misstag eller att en demokratisk ledare beslutar använda dem på väldigt dåliga grunder. Jag håller med att det kanske är nödvänigt att demokratier har kärnvapen så länge det finns diktaturer som har det men det långsiktiga målet bör definitvt vara en kärnvapenfri värld.

 2. Emil Strand skriver:

  Jag tror att kunskapen kring kärnvapen, kärnvapenkrig och liknande är väldigt bristfällig många gånger när man diskuterar denna fråga. Detta kanske främst pågrund av den skrämselpropaganda som alltid förts fram.

  Ett kärnvapenkrig definieras som ett krig där kärnvapen används och behöver på intet sätt vara ett globalt sådant med förödande konsekvenser, utan sannolikheten är snarare att det blir ett lokalt sådant med betydligt mindre konsekvenser. Ett av det troligaste scenariot är att USA utvecklar minre kärnvapen och sätter in dessa mot underjordiska anläggningar där det finns högprio mål. En eller ett par laddningar sätts i detta scenario in underjord och slår ut det som finns där utan någon skadlig påverkan på människor ovan jord. Sannolikheten för att konsekvenserna av ett sådant agerande skulle ge några stora förluster i människoliv är mkt. liten.

  Risken för att kärnvapen hamnar i fel händer finns givevis så länge det existerar kärnvapen. Men, vilka kärnvapen skulle troligen hamna i fel händer. Jo inte är det de strategiska vapnen (för instas mellan kontinenter) utan snarare de taktiska (för insats mot militära mål). Dessa är således många gånger mindre än de kärnvapen som gemene man föreställer sig och det finns andra vapen konventionella vapen som åsamkar lika mycket förödelse.

  Och om en demokratisk ledare skulle besluta sig för att använda kärnvapen på väldigt dåliga grunder så är sannolikheten för att det skulle leda till tredje världskriget och liknande liten utan snarare handlar det om en insats såsom i mitt exempel.

  Problemet när man diskuterar kärnvapen är att det ofta ses isolerat från de övriga massförstörelsevapnen. Biologiska och kemiska vapen kan många gånger åsamka motsvarande förödelse och är svårare att kontrollera, samt mycket lättare för terrorgrupper och odemokratiska stater att komma över. Hur många diskuterar exempelvis det globala biologiska kriget? Då genmodifierade virus och bakterier sprids och konsekvensen blir att medkeltidens pestepedimier bleknar i jämförelse. B-stridsmedeln menar jag är i dagens värld ett minst lika stort hot som kärnvapnen.

  Under det kalla kriget förstörde USA alla sina B-vapen i början av 1970-talet i enighet med de avtal som då slöts. Sovjet skrev på och gjorde tvärt om dvs. startade upp ett gigantiskt program för tillverkning av diverse virus och bakterier som omfattade 10 000-tals anställda i gömda faciliteter i bl a Sibirien. Största delen av detta program är idag avvecklat, men alvarliga misstankar mot att det fortfarande finns kvar i mindre omfattning kvarstår. att Nordkorea har ett program för B och C-stridsmedel är ett faktum , även om inte mycket är känt kring detta. Andra stater misstänks också för att ha dessa vapen i lager.

  Det är kanske främmst mot ovanstående som det tyvärr är nödvändigt för västs demokratier att inneha kärnvapen som avskräckning och således menar jag definitivt att en kärnvapenfrå värld är en mardröm så länge inte någon effektivare avskräckning kommet till stånd eller alla länder blivit demokratier eller inge väpnade konflikter längre finns eller andra utopier av motsvarande slag.

  Men det är kanske det massiva motståndet mot främst USA:s kärnvapen som är en av de socialistiska krafternas verkliga propaganda framgångar under efterkrigstiden, ty nåstan alla är för en kärnvapenfri värld.

  Slutligen: Ja, inte hade det varit Churchill, Roosavelt eller Kennedy påhejat de som ser en kärnvapenfri värld som målet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: