USA bör lämna Irak

Så här ett tag efter Irakkrigets inledande kan vi konstatera att det blivit ett blodigt fiasko. Det ansvaret faller tungt på Bush-administrationen som inte bara inledde kriget utan dessutom totalt misslyckats med att planera för hur man skulle göra när man besegrat Saddams armé.

Och de som var osäkra till kriget när det inleddes, som jag, får väl vara glada att vi inte var tydliga anhängare av det i alla fall.  

Men nu uppstår frågan hur situationen i Irak ska hanteras nu. Mitt svar på frågan är att det bästa av ett antal dåliga alternativ är att USA drar sig ut snabbt.

Nackdelarna är uppenbara. Det kommer med stor sannolikhet leda till ett ännu blodigare inbördeskrig i Irak än idag, som mycket väl kan sluta med att en teokratisk diktatur får makten.  

Men jag ser inte att de amerikanska styrkornas närvaro i landet gör något mer än skjuter upp upptrappningen av det här inbördeskriget. Jag har väldigt svårt att se hur de ska lyckas åstadkomma en utveckling där Irak går mot att bli en stabil demokrati. Vid det här laget är de impopulära, såvitt jag förstått. Dessutom är Irak ett land med svåra etniska motsättningar och jag tror inte det finns några stora utsikter till att USA ska lyckas få fram en kompromiss mellan de olika gruppperna. En i och för sig bra lösning, som att Kurdistan blir självständigt försvåras t ex bl a av den internationella situationen där Iran och Turkiet skulle finna det mycket upprörande, och av det faktum att det även finns minoritetsgrupper i Kurdistan. Och oljan är förstås en annan viktig fråga, den vill ingen grupp i Irak släppa kontrollen över.

Fördelen med att USA drar sig ut skullle vara att de enorma resurser som är bundna i Irak skulle kunna användas till mer produktiva saker. T ex att stödja fredsbevarande insatser där USA inte behöver kommer som ockupant och icke-militära humanitära insatser. Det skulle troligtvis verka mer avskräckande på Iran om USA inte är upptaget med Irak, och slutligen skulle det minska rekryteringsgrunden för terrorism om USA inte längre kan anklagas för att ockupera Irak.

Givetvis är den allra bästa lösningen att alla irakier blir liberaler, tar avstånd från politiskt våld och bestämmer sig för att för att bilda en federal, demokratisk stat med låga marginalskatter. Men det kommer inte hända. Av de realistiska alternativen är ett snabbt tillbakadragande bäst, tror jag.

Annonser

4 Responses to USA bör lämna Irak

 1. Emil Strand skriver:

  Det sista som du skriver är givetvis det bästa.

  Men jag har ett bättre förslag:
  Nämligen att den internationella närvaron i landet ökar. Här om i något land finns det behov av en stor FN insats, både militärt och civilt. En stor mångnationell styrka där exempelvis länder som Sverige, vilka har stor erfarenhet av fredsbevarande arbete deltar. USA skall absolut inte lämna landet, men däremot lämna de södra och centrala delarna för att vara kvar i exempelvis kurdistan där USA styrkorna åtnjuter ett stort förtroende bland civilbefolkningen.

  Att massivt öka den internationella närvaron tror jag är en avsävärt bättre lösning än att låta våldet triumfera. Som jag tolkar ditt resonemang är det en kraftig kritik mot den nuvarande situationen (som jag instämmer i) och du konstaterar att det är oundvikligt med ett blodigt inbördeskrig och vi bör låta det ske. Detta tycker jag är ett förkastligt resonemang. Självfallet måste det internationella samfundet göra allt för att förhindra krig och blodspillan, det är ju detta som är själva syftet med FN och en stor del av allt internationellt sammarbete. Att se krig och blodspillan som något oundvikligt anser jag är ett cyniskt resonemang.

  Nej, vi skall självfallet inte låta terrorn i Irak triumfera och lämna alla de civila i Irak i deras våld!

 2. Johan Richter skriver:

  Lite cynism skadar inte utan gör mycket nytta så länge man inte låter det slå över i allmän uppgivenhet. En cynisk inställning är nämligen ofta den mest realistiska.

  Att massivt öka den internationella närvaron skulle förmodligen förbättra situationen i Irak så till vida att våldet minskar. Jag vågar inte gissa hur mycket. Men jag är inte övertygad om att FN kommer vara bättre än USA på att förhandla fram en långsiktig lösning. Och jag tror inte heller FN kommer att vara bättre på att få igång en fungerande privat och offentlig sektor.

  Frågan är som alltid om den bästa användningen av våra begränsade resurser är att ha en internationell styrka i Irak. Jag tror inte det, jag tror resurserna användas bättre nytta på andra områden som HIV-bekämpningen, arbetet med att alla ska få rent vatten eller för fredsbevarande styrkor på andra ställen.

  Men anta du har rätt. Vad tror du är den bästa lösning vi kan realistiskt hoppas på givet att vi är beredda att bistå med en stor internationell truppstyrka, under säg en 10-årsperiod? Det här är ju betydligt mer ditt område än mitt, Emil.

 3. Emil Strand skriver:

  Initiativet för att få till en lösning för Irak anser jag främst ligger hos USA. Det är amerikanerna som måste ta ett brett initativ för n FN styrka, och om de gör detta tror jag det finns möjligheter att få ihop en FN styrka. Avseende en FN styrka så tror jag denna har större förmåga att lyckas bättre en USA. Detta eftersom en FN styrka ju är en multinationell styrka under FN flagg. Då är det viktigt att styrkan har en samansättning av nationer som är mer vana vid fredsbyggande arbete som de nordiska länderna. Vidare tror jag också att det vore bra muslimska länder som Pakistan kunder bidra, detta land är redan i dag ett av de största bidragsländerna med styrkor i FN:s regi.

  Sedan tror jag att det finns ett stort behov av civila hjälpinsatser efter det att säkerheten återställts. Dessa tror jag måste sättas in snabbt och det finns en god möjlighet att finansiera dessa delvis med hjälp av de stora oljerikedommarna i landet. Slutligen tror jag att den kanske viktigaste faktorn i konflikten är tiden och att FN styrkorna klart måste deklarera att de tänker stanna tills dess att Irak stabiliserats och jag tror detta är möjligt om FN:s medlemsstater tillsammans bidrar och genomför någån form av rotation av sina styrkor så att inget land får en opropertiornelig stor belastning.

  Avseende resursanvändning är det två frågor som du tar upp, dels användningen av militära styrkor och mer generellt användningen av ekonomiska resurser i utrikespolitik och globala frågor. Generellt sett anser jag att vi prioriera frågan att dämpa konflikter och inte att vi bör satsa dessa resurser på andra områden som HIV-bekämpning eller liknande. Detta tror jag riskerar att få ödestigra konsekvenser då våld ofta föder våld och eskalerar mördandet som kan leda till folkmord som i Rewanda. Flertaliga är ju också avkoloniseringsprocesserna som gått för fort där väst dragit sig tillbaka och blodiga konflikter blivit följden. Många gånger är det också så att för att kunna borra brunnar och förse befolkningen med vatten måste det först råda säkerhet i området, vilket gör att det ena är en förutsättning för det andra.

  Användningen av militära styrkor i andra länder än Irak ser jag inte heller som mer angeläget. Det skulle i så fall var i Darfur eller motsvarande, men jag är övertygad om att de militära resurser som i dag finns hos FN:s demokratiska stater mer än väl räcker till för att bidra både i darfur och Irak mfl. krishärdar. Dock räcker inte Sveriges styrkor till vilket den borgerliga regeringen är på väg att få erfara när man nu höjer antalat svenskar i utlandstjänst från 800 till 2 000 pers.

 4. Johan Richter skriver:

  Men vad tror du är den bästa kompromiss somn realistiskt kan nås? Min ( erkänt oinformerade) syn är att många av de ledande irakiska politkerna inte kan tänka sig skriva på ett avtal om det inte ger dem rätt att begå folkmord på andra grupper.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: