Ta terroisthotet på allvar Reinfeldt

Nu i veckan var det sex år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. USA:s reaktion på detta går inte att ta miste på. Sist USA genomförde en så stor ökning av utgifterna för försvar och säkerhet som landet genomfört åren efter 2001 var under Koreakriget på 1950-talet. Många andra stater har genomfört motsvarande säkerhetshöjande åtgärder, vilket visat sig behövas inte minst i Europa med tanke på terrorattackerna i London och Madrid.

Sverige har på det internationella planet visat solidaritet med USA mot terrorismen genom deltagande med stridande trupp i Afghanistan. Utöver denna insats och vissa symboliska handlingar har i princip politiker i alla läger bettet sig som om ingenting förändrats sedan slutet på 1990-talet. I Sverige gäller divisen gärna prata om terrorhotet och genomföra symbolhandlingar, men inga större konkreta åtgärder. Samtidigt som övriga världen rustar upp för att möta den nya tidens hot fortsätter avvecklingen av det svenska försvaret och samhällets totala beredskap försämras.

Andra stater har anpassat sin lagstiftning efter de nya hoten, men i Sverige var den tidigare regeringens åtgärd att utreda behovet av att polisen skulle kunna ta hjälp av militär vid terrorhot och liknande. Denna utredning tog över fyra år till ett konkret lagförslag lades fram. Socialdemokraterna oroade sig mer för det som hände i Ådalen 1931  än när det under utredningens gång dog människor i Europa av terrorattentat i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Förhoppningarna att den nya regeringen skulle vidta åtgärder mot terrorismen har tyvärr fastnat i FRA träsket med en debatt om avlyssning kontra den personliga integriteten. Detta är mycket olyckligt då en massiv avlyssning från FRA knappast är den åtgärden som främst kan hindra terror attentat i Sverige (inte ens FRA själva har hävdat att så skulle vara fallet).

Att på sexårsdagen efter den 11 september se Reinfeldt skruva på sig i TV under en direktsänd intervju med K-G Bergström på frågan om svenska åtgärder mot terrorismen får mig att skämmas som borgerlig politiker. Reinfeldts bästa svar är ett konstaterande av att ”vi är sårbara” och att ifrågasätta vad det är för typ av motmedel vi kan ha. Men Statsministern nämner inte några konkreta åtgärder som han vidtaget, trots K-G Bergströms frågor. I princip alla andra västländer vidtas konkreta åtgärder mot terrorismen, men inte i Sverige trots att risken hela tiden ökar med ökad svensk närvaro i Afghanistan och ilskan från muslimska länder nu senast i samband med de såkallade rondellhundarna. Tyvärr är det nog bara en tidsfråga innan terrorismen kräver dödsoffer även i Sverige och att då säga ”vad var det jag sa” är ju ringa tröst till de som drabbas.

Annonser

9 Responses to Ta terroisthotet på allvar Reinfeldt

 1. Erik Liljenborg skriver:

  Jag är lite skeptisk till betoningen på inlägget. Det Reinfeldt gjorde var ett enkelt konstaterande: Vi är sårbara. Det finns inget som kan ändra det, såvida vi inte eftersträvar en totalitär stat á la Orwell.

  Däremot finns det åtgärder som kan begränsa möjligheterna för att attentat ska utföras. Men det gäller att vara på sin vakt. FRA visar tydligt på övertramp, även lagstiftningen om att varje passagerare får ha med sig maximalt en liter vätska ombord på ett flygplan tycker jag är övertramp. Det är egentligen inget störande moment, förutom kanske att man kan bli tvungen att checka-in diverse vätskor man anskaffat sig på flygplatsens affärer, men jag ser det som en princip sak. När lagstiftning går ut över miljontals oskyldiga måste det tas en funderare eller två, vilket nu Europa parlamentet ska göra. Och idiotidéer om att lärare ska agera polis är bara förkastligt (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article314151.ab).

  Men lite mer konkret, om vi t.ex jämför med andra länder, vad vill du göra? Finns det något vi kan göra som inte går stick i stäv men den personliga integriteten allt för mycket?

 2. Emil Strand skriver:

  Det finns definitivt ett flertal saker att göra som K-G Bergström antydde när han intervjuade Reinfeldt och som inte är integritetskränkande. Det KG Bergström tog upp var exempelvis att man stängde av luftrummet under en utländsk statschefs besök, men inte kommar att göra detta nu på tisdag när riksdagen invigs och i princip hela svenska statsledningen och diverse andra dignitärer är samlade på ett och samma ställe.

  Så konkreta råd på tisdag: Stäng av luftrummet över centrala stockholm, etablera ledningscentral för samverkan polis militär. Polisen ska givevis sköta bevakningen runt riksdagen. Och slutligen gruppera luftvärnsrobotförband ur NBG runt riksdagen som då är aktiverat som skyddsobjekt vilet innebär att en militär insatsstyrka har polismansbefogenhet att ingripa.

  Ovanstående är ett mkt. konkret exempel. vissa skulle säkert se detta som överdrift till stor kostnad. Men jag säger att ovanstående insats också bör ses som en övning i samverkan mellan polis och militär för bevakning av civila skyddsobjekt. Kostnaden är heller inte så stor i förhållande till effekten (då militären ändå övar och polisen ändå måste ha bevakning).

  Andra konkreta exempel är att det gäller att vara på offensiven mot terrorismen, genom ökad militär närvaro där terrorister kan finna fristad som i Afghanistan, Afrika Irak, mm. Större sammarbete mellan olika myndigheter och fler övningar som involverar den operativa delen av statsledningen.

  Det stora problemet med Reinfeldt i intervjun och det som du skriver om i inledningen av ditt inlägg är att konstatera att ”vi kan inget göra, för gör vi något är de negativa konsekvenserna för stora” Således sitter vi på våra händer och låter det oundvikliga ske! Detta är enligt min meing ett totalt förkastligt sätt att agera. Tänk själv om Bush hade sagt så någon gång efter den elfte september i TV till det amerikanska folket. Det faller ju på sin egen orimlighet. Nej, det går definitivt att vidta ett flertal åtgärder mot terrorismen som på intet sätt går stick i stäv med den personliga integrititen. Problemet som jag upplever det är att i princip ingen svensk politiker vågar på allvar ta i terrorproblemet i Sverige. För det skulle innbära kostnader och man vinner inga val på detta förren terroristerna slagit till.

  Men det finns ett undantag och det är folkpartiledaren och vice statsministen Per Ahlmark. Men det är inte ofta som han får komma till tals i medibruset, där andra frågor ständigt regerar.

 3. Erik Liljenborg skriver:

  Jag ser inte luftvärn som terrorbekämpning utan mer som säkerhetsåtgärd. Trots allt bekämpar vi inte terroristerna, de kommer lyckas med deras uppdrag: skrämma skiten ur svenska folket, även om de inte lyckas krascha planet in i riksdagen utan blir nedskjuten på vägen.

  Jag skrev inte ”vi kan inget göra”, jag konstaterade att saker och ting måste få stå i en viss proportion till vartannat, hur galet det än kan låta när vi pratar om människoliv. Det handlar om att inte totalt sälja sig till skräcken. Samtidigt måste du inse, precis som Fredrik Reinfeldt gjort, att vi är sårbara. Sedan är det mycket möjligt att förbättra säkherheten på några aspekter, t.ex samarbete mellan polis och militär, men vi är fortfarande sårbara.

 4. Johan Richter skriver:

  Jag hade föredragit att Bush inte gjorde något åt terroristhotet framför de åtgräderna han valde. (Med Irak-invasion, kränkningar av mänskilga rättigheter för krigsfångar, massiva olagliga avlyssningsprogram mm.)

  Det är ju värt att ha i åtanke att terroismen inte är i närheten av att skörda lika många liv som t ex trafikolyckor.

  Att ha militära styrkor utomlands är kanske bra men det bidrar säkert till mer terrorism, inte mindre.

 5. Fredrik Brange skriver:

  Jag tycker verkligen att man ska akta sig för att inskränka vårt fria samhälle för att anpassa det till terroristerna. Visst, det vore nog lämpligt att vidta åtgärder så som att stänga av luftrummet ovanför Stockholm vid riksmötets öppnande men att installera luftvärn och dylikt är verkligen att ta i tycker jag.

  Jag tror att polisen fyller den största rollen när det gäller terrorbekämpning – inte försvaret! För att knyta an till tidigare inlägg om försvaret tycker jag därför att man kan ta och föra över resurser från försvaret till polisen!

  Finns det för övrigt någon större hotbild från terrorister mot riksdagen? Jag litar på att sakkunniga experter och säkerhetsansvariga kan bedömma detta och avsätta resurser därefter!

 6. Emil Strand skriver:

  Att tro att polisen fyller den största rollen i terrorbekämpning menar jag är fel. Eller med Reinfeldts relativt få kloka ord (i denna fråga) under intervjun att de främsta motåtgärder sker med underrätelsetjänsten. Polis är ett viktigt inslag i terrorbekämpning men har inte den största rollen, har inte hört någon annan hävda detta i debatten förutom du, Fredrik.

  Militärens roll i terroristbekämpningen tror jag främst ligger utomlands i de fredsbevarande insatserna, för att förhindra att terroristerna får en fristad. Mitt förslag avseende luftvärnsförband i centrala Stockholm har faktiskt genomförts efter 11 sept, när man stängde av luftrummet för ett större toppmöte och grupperade luftvärnsförband. Detta blev dock inte uppmärksammat i någon större omfattning. 1991 (under kuwaitkriget) genomfördes också liknande åtgärder med militär trupp som spärrade av en flygplats då svensk sjukvårds personal skulle skickas till Ryad och man var rädd för att flygplanen skulle kunna skjutas ned när de startade. Så man har redan ”tagit i” ett antal gånger.

  Jag har inte skrivit att du Erik skrev att ”vi kan inget göra” utan att ”…problemet… …är att konstatera att…” och jag därmed antydde ett konstaterande som jag tycker är totalt felaktigt utan att hävda att det är detta exakta konstaterande som du gjort. Min huvudsakliga poäng med detta resonemang är att påpeka vad som är helt felaktigt och sedan att man snarare som politiker,debattör bör påpeka vad man gör eller kan göra istället för tvärt om. Gör man tvärt om menar jag att man ofta då inte har en politik på området som man prioriterar. Att som Reinfeldt påpeka att vi är sårbara är ju i sig ett helt riktigt påstående, för vi är sårbara, vilket jag tror i princip är ett faktum. Men det som är det interessanta är ju inte att Sveriges statsminister gör detta konstaterande (som för övrigt Persson redan gjorde bättre i aktuellt 21 den 11 september 2001) utan vilka åtgärder som vidtas för att göra oss mindre sårbara.

  Avseende Bushs åtgärder mot terrorismen, menar jag att dessa i huvudsak varit av godo, även om mycket svåra misstag har begåtts så har också betydanade framgångar kunnat redovisas. USA reagerde ju i princip inte efter attentatet mot USS Cole år 2000 vilket inspirerade till nästa aktion som blev 11 september med 3 000 döda, om ingen rektion hade skett då hade ju risken varit att nästa attentat hade kostat miljontals liv och då skett med BC-stridsmedel. Detta blir ju ett teoretiskt resonemang.

  Intervensionen i Afghanistan anser jag vidare har blivit lyckad i förhållande till utgångsläget. Irak invasionen har blivit klart misslyckad, men jag tror det finns goda möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktningom viljan finns i det internationella samfundet och denna möjlighet är idag större än med Saddams regim. Vidare har ju USA (som är världens största biståndsgivare) efter den 11 september trappat upp sitt civila bistånd och landet fortsätter med detta , vilket jag tycker är en mkt bra åtgärd för att minska fattigdommen och rekryeringen till terroristceller. (om detta nämns ju lite i Sverige där det är högst politiskt inkorrekt att tala om bushadministrationes förtjänster).

 7. Fredrik Brange skriver:

  Det jag menade med att polisen fyller den största rollen i bekämpningen av terrorism var att jag tror att det är bättre att ha en tung beväpnad polis, som i princip kan agera som soldater ibland, istället för ett vanligt försvar. På så vis kan man använda polisen i ”vardagslivet” men samtidigt snabbt beväpna dem med tyngre vapen så att de även kan arbeta inom försvaret. Jag efterfrågar alltså ett typ av mellanting mellan försvar och polis, som både kan agera polis och försvar…

 8. Erik Liljenborg skriver:

  Emil, det är ett viktigt konstaterande att göra. Sedan må det vara hänt att han inte kom med mycket konkret. Saken är den att effektiva terrorbekämpningsmetoder tyvärr ofta har storebror influenser. Mitt påpekande är att jag inte är villig att ”sälja mig till skräcken”, vilket jag hoppas aatt inte heller Reinfeldt är.

  Det är helt riktigt att det finns andra möjligheter, du tog upp insatsförsvar till exempel. Jag är tyvärr inte så insatt i det.

 9. Emil Strand skriver:

  Fredrik, din ide om tungt beväpnad polis testades ju senast terrorister slog till i Sverige på västtyska ambasaden i början av 1970-talet och resultatet av insatsen var ju föga lyckat.

  Dagens terroratacker går inte att hantera med ens tungt beväpnad polis då det finns behov av stridsflygplan och liknande vapensystem som man inte kan ha innom poliskåren. Dessutom finns ju redan det mellanting du efterfrågar hos dagens försvar i form av miltärpolis och insatsförband.

  Polisen är också notoriskt dålig på att hantera stora operationer, vilket exemplifierades strax före den 11 september 2001nämligen under göteborgskravallerna.

  Och Erik det är jättebra att du är principfast och vägrar ”sälja dig till skräcken”. Men det kanske vore aktuellt att främst låta verkligheten styra och inte bara principer, ty få är de som är principfasta in i döden. Själv är instämmer jag i din kritik mot FRA förslaget, men att mena att regeln om vätska ombord på flygplan är ett övertramp tycker jag är fel. Denna åtgärd är på driekt förekommen anledning och är inte integritetskränkande utan endast en mycket lkiten begränsning i vad man får ta med sig i bagage.

  Ditt resonemang liknar det som många aplicerar på Sveriges neutralitet under andra världskriget då denna fördömms som anpasslig och feg. Problemet är ju bara att konsekvenserna av en helt principfast politik då inneburit krig,ockupation och folkmord. Så frågan är hur många människor man är villig att offra för en helt principfast linje?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: