Kloka ord, Sahlin

I dag skriver Mona Sahlin på DN debatt om regeringens försvarspolitik och den senaste tidens mycket olyckliga utveckling. Hennes kritik av regeringens agerande som hon framför är helt riktig och hon påpekar mycket riktigt att regeringen verkar ha reducerat försvarsutgifterna till vilken post som helst i budgeten.

Sahlins trovärdighet i försvarsfrågor är och förblir dock låg, vilket framkommer även i debattartikeln då hon skriver: ”Det är troligt att det finns utrymme för effektiviseringar och besparingar inom försvaret, det har vi socialdemokrater hävdat under lång tid.” Således fortsätter socialdemokraterna i praktiken på den inslagna vägen av ständiga neddragningar som varit den Perssonska linjen sedan 1996. Så visserligen presterar Sahlin en mycket bra och läsvärd debattartikel, men den praktiska politiken som S driver lär fortsatt vara försvarsfientlig. Dessutom kommer hon tvingas samarbeta med kommunister och pacifister, vilket få socialdemokrater ser som en trovärdiga samarbetspartners i försvarsfrågor.

Samtidigt med Mona Sahlins artikel försöker  den tillträdande försvarsministern Tolgfors rädda något av den raserade trovärdigheten med ett inlägg i SvD. Där pekar han på regeringens två nya försvarssatsningar: Uppgradering av Jas plan samt 600 miljoner till internationella insatser. Inte mycket att komma med om man har sommarens utspel i åtanke. Båda förslagen är i och för sig bra men regeringen kommer fortsatt att bedriva en bantning av försvaret då miljardneddragningarna fortfarande verkar ligga fast. Och 600 miljoner täcker inte ens en bråkdel av de kostnader som kommer att uppstå om regeringen fortfarande har till avsikt att höja deltagande i utlandsoperationer från dagens ca 800 personer till 2 000 personer. Mig veterligen kostar dagens engagemang miljardbelopp och detta verkar inte den nya försvarsministern ta med i beräkningen.

Annonser

3 Responses to Kloka ord, Sahlin

 1. Fredrik Brange skriver:

  Jag förstår inte varför du så gärna vill se en upprustning av försvaret. Jag tycker att hotbilden mot Sverige är väldigt låg – vilket annat lands försvarsmakt skulle egentligen hota Sverige? Det enda aktuella landet är Ryssland, men jag ser det som högst osannolikt att Ryssland skulle invadera oss eller på andra sätt hota oss militärt.

  Även om vi skulle ha kvar vårt nuvarande försvar är det inte det svenska försvaret som hindrar andra länder från att invadera oss. Nej, det är främst vår erkända suveränitet från andra länder som skyddar oss. Ryssland har en tillräcklig försvarsmakt för att mosa Sveriges men ändå invaderar ryssarna inte oss, just därför att det skulle väcka ilska hos hela övriga världen. Sveriges goda förbindelser med övriga EU men också med NATO ger oss också ytterligare skydd.

  Sveriges främsta försvar är inte soldater och vapen, utan diplomati och vårt stöd från andra länder. Sverige skulle dessutom vara väldigt svårt att invadera, i synnerhet med tanke på vår geografiska storlek och terräng. Därför ser jag det som högst otroligt att någon annan stat (läs Ryssland) skulle invadera oss bara för att vi skär ner på försvaret.

  För övrigt anser jag att försvaret visst kan effektiviseras. Genom att lägga ner svensk försvarsindustri och istället börja importera försvarsmaterial kan vi minska försvarsutgifterna drastiskt – och istället satsa på bättre polis, sjukvård eller skola!

  Framtidens fiende är inte Ryssland, utan terrorismen – och därför bör försvarets pengar satsas på polisen!

 2. Emil Strand skriver:

  Framtidens fiende vet vi inget säkert om varken du, jag eller någon annan.

  Efter första världskriget trodde nästan alla på fred i vår tid och efter andravärldskriget rustade alla för ett tredje världskrig och före den 11 september var det ingen i underrättelsetjänst i världen som hade föreställt sig att terrorister skulle kunna slå till mot USA på det sätt de gjorde. Det sista har 11 september utredningen konstaterat.

  Och ja det militära hotet mot Sverige idag i form av en invasion är obefintligt och jag instämmer helt i riksdagens uppfattning att något sådant hot inte föreligger idag. Således skall vi inte ha ett invasionsförsvar utan ett insatsförsvar som det råder stor politisk enighet om. Men det militära hotet mot Sverige (I form av kränkningar och liknande)har blivit större under de senaste åren i och med den ryska upprustningen och den icke demokratiska utvecklingen i Ryssland att så är fallet konstaterar inte bara Försvarets forsknings institut utan inte ens ordförande i försvarsutskottet före 2006 Håkan Juholt kan förneka detta (Då jag ställde denna direkta fråga till honom under almedalsveckan)

  Men det som du och andra glömmer bort är att de soldater som utbildas idag och den materiel som utvecklas och köps in är inte främst till för dagens hot utan morgondagens innom ett tidsperspektiv upp till 50 år. JAS projektet exempelvis som är vida känt började utvecklas i slutet på 1970- talet och 1980 eller 1981 tog regering och riksdag de första beslut om införskaffning. Först 1997 blev de första JAS planen praktist användbara. Motsvarande tidsramar gäller för utbildning av soldater och utvecklande av annan materiel. Om man köper in direkt handlar det normalt om ca 10 års perioder innan man får den effekt man beslutat om.

  Att tro att det är svensk diplomati och söd från andra länder så länge vi är alliansfria som i stället är det som skyddar oss militärt är historiskt direkt felaktigt. Det finns flertalet exempel på att det alltid är den militära styrkebalansen som varit avgörande. Därmed inte sagt att det är den som har störst försvar som kan påtvinga motståndaren sin vilja, men som det gamla talesättet lyder ”antingen har man sitt eget försvar eller någon annans”. Exemplet Island har jag redan tagit upp men av världens ca 191 stater finns det ytterligare en stat som inte har något eget försvar och det är någon av de mellan amerikanska staterna med få invånare och USA som tar hand om säkerheten. Och att säga att landet inte ähar något försvar är inte heller helt korrekt då polisen kan jämställas med infanterienheter.

  Att man avsevärt kan effektivisera material anslaget i försvarsbudgeten är mycket möjligt tror jag, men detta görs inte i en handvänning utan här gäller långsiktiga processer. Risken med den nuvarande regeringens politik är att det får de konsekvenser som jag i tidigare inlägg nämnt. Den försvarspolitik som jag tycker regeringen borde driva är den som Bildtministären drev under parollen ”Smalare men vassare”

  Avseende hotbilden vill jag främst som tildigare referera till Agrells artikel på:
  http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16321248.asp

 3. Fredrik Brange skriver:

  För det första tycker jag inte att vi kan jämföra det politiska läget i Europa med hur det var under världskrigen. Idag lever vi ett mycket mer stabilt och demokratiskt Europa. Sverige har också ett mycket bättre samarbete med de andra europeiska demokratierna samt NATO.

  Självklart måste Sverige ha något typ av försvar. Frågan är förstås vilka uppgifter försvaret ska fylla och hur försvaret ska se ut. Precis som jag tidigare nämnt tror jag att man genom att köpa in försvarsmaterial från andra länder kan spara enorma summor pengar. Sen tycker jag att det är viktigt att vi samarbetar med EU samt blir medlemmar i NATO och på så vis effektiviserar vårt försvar. Precis som länder specialiserar sig på att producera olika varor och erbjuda olika tjänster, bör EU/NATO-länderna också specialisera sig inom försvarssamarbetena, så att varje land får ansvara för vad det landet är bäst på (för att ta ett exempel är ju Sverige ledande inom minröjning).

  Sen måste vi förstås också attackera själv grundproblemet, nämligen att det fortfarande finns odemokratiska och instabila länder runt om i världen. Vi måste arbeta i länder som Ryssland för att stimulera den demokratiska utvecklingen. Jag tror att detta är lika viktigt för att vi ska vara säkra, som att vi har ett försvar!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: