Stalins Sovjet: Kommunism införs

Sedan Lenins maktövertagande 1917 som jag skrev om i mitt förra inlägg råder det en allmän uppfattning att kommunismen enl. marxism-leninismen infördes. Detta menar jag är en propagandamyt som fått stort genomslag. Lenin hade som mål att införa kommunismen, men misslyckades med detta och tillät privata ägande av produktionsmedel under den politiken som beskrivs som NEP (nya ekonomiska politiken) dessutom tog Sovjet emot ekonomisk hjälp i från de kapitalistiska staterna. Kommunismen med förstatligandet av produktionsmedlen genomfördes först efter 1928 i och med Stalins femårsplaner och det är denna politik som var sant kommunistisk och inte Lenins.

Så för de som kallar sig kommunister är det främst Stalins politik med ”terror-hungersnöd” 1930-32 i Ukraina som kostade fem miljoner liv, vidare avrättningar av miljontals människor och deportation av ännu fler till läger i Sibirien som var införandet av kommunismen i Sovjet. Det som främst kännetecknar ledargarnityret som kom till makten är att de bestod av yrkesmördare och brottslingar. Stalin och Berja som blev de mest framträdande under Stalins styre hade under tiden efter 1917 var de som var partiets mest effektiva mördare och kunde i sin renommé bland annat stoltsera med 5 000 mördade i Stalins födelserepublik 1924. Stalins konkurrent Trotskij som däremot inte främst utmärkt sig som mördare utan som organisatör av röda armén röjdes sanbbt ur vägen och dog 1940 efter att ha fått en ishacka i huvdet av en av Stalins lönnmördare (som för övrigt blev Sovjetunions hjälte 1961). När Stalin dog 1953 var rädslan så stor att till och med inte hans egna läkare vågade röra honom när han låg på sin dödsbädd.

Stalins samhälle är enligt min mening det närmaste målet med kommunism som Sovjetunionen kom och det är främst detta och motsvarande samhällen som jag menar att kommunismen leder till. För skall man införa planekonomi och komma till ett klasslöst samhälle då krävs dessa metoder och det är de som kommunisterna idag måste försvara!

Annonser

9 Responses to Stalins Sovjet: Kommunism införs

 1. Jessica Presits skriver:

  Sjukt kul att läsa dina inlägg om Sovjetunionen Emil! Det är precis sånt här man inte får lära sig i skolorna, men som är väldigt viktigt att veta. Hur många ungdomar idag känner egentligen till att Stalin hade lönnmördare (med ishackor dessutom) som han t.o.m. använde till att göra sig av med folk inom den kommunistika rörelsen? Eller att hans egna läkare inte vågade röra honom på dödsbädden?
  Nej, de flesta (ungdomar) verkar tro att om kommunismen införs får vi paradiset på jorden. Keep up the good work!

 2. Fredrik Brange skriver:

  Att de flesta ungdomar skulle vara kommunister kan jag faktiskt inte hålla med dig (Jessica) om, men allt för många ungdomar ”dyrkar” kommunismen. Det är ju därför väldigt bra med http://www.omkommunismen.se/.

 3. Jessica Presits skriver:

  jaja, läs vad jag menar och inte vad jag skriver 😉

 4. Emil Strand skriver:

  Ja, jag kan ju tillägga att Trotskij förvisades till sibirien under slutet 20-talet och sedan begav han sig till Mexico och det var där som lönnmördare slog till och slutligen lyckades 1940.

  Detta kan ju te sig som fascinerande, men är inte alls ovanligt i utrikespolitiken. Vill minnas att saddam hade lönnmördare i Sverige på 80-talet som slog till mot flyktingar från Irak. Utav naturliga skäl är det ju inget fenomen som uppmärksammas särskillt mycket.

  Ang. Sovjet ledarna och deras poltitik finns det mycket interessant och jag får återkomma till det i senare inlägg. Men en grundläggande problematik som vi ser i diktaturer är maktskiftena som alltid orsakar stora bekymmer ex. Stalin som var så fantastisk vem kan efterträda honom? Och när diktatorerna styr tills de dör blir den sista tiden ofta mycket problematisk, när de drabbas av sjukdommar och liknande. Tänk dig själv om vi hade haft en statsminister som lika gärna kunnat bo på ålderdomshem som i sagerska huset.

 5. Olof Zillen skriver:

  En kommentar bara har ni övertaget läst marx skrifter så att ni får en bild av vad kommunismen är.

  I kommunismen existerar ingen stat? existerade det en i stalins sovjet?
  I kommunismen existerar ingen valuta? existerade det valuta i sovjet?
  I kommunismen tillhör produktionsmedlet folket? ägde folket i sovjet i realiteten produktionsmedlen eller ägde Stalin dom?
  I Kommunismen existerar ingen polis eller underrättelsetjänst? existerade det i Sovjet?

  Kort sagt så var sovjet ett misslyckat försök att komma fram till kommunismen genom proleteriatets diktatur där ledare skodde åt sig makten i samhället och förtryckte arbetarna.

 6. Emil Strand skriver:

  Nej, jag har inte läst marx sammlade verk. Men jag har läst delar av dem.

  Men det interessanta är når teorin appliceras på verkligheten och hur resultatet då ser ut. Jag skriver inte att det ideala kommunistiska samhället var under Stalin, detta påstod de inte själva. Men det var betydligt mer kommunistiskt än Lenin som gjorde kraftiga avsteg ifrån Marx lära om det gemensamma ägandet.

  Samtliga stater som applicerat marxismen i samhällsbygget har ju förorsakat ett betydande lidande för folket vilket mer än väl borde vara argument för att inte försöka använda marxismen som grund för samhällssystemet.

 7. Johan Richter skriver:

  Enligt sovjetmarxismen var ju Sovjet ett socialistiskt samhälle som var på väg att bli kommunistiskt.

  Att det finns ett utopiskt mål där man inte behöver någon polis eller stat, (vilket jag ser som absurt orealistiskt), kan ju inte ursäkta att man anser att en polisstat är ett nödvändigt förstadium eller att man i praktiken hela tiden verkar fastna i det här förstadiumet.

  Hur mycket Marx ska skuldbeläggas för det katastrofala resultatet av hans teorier kan ju diskuteras. Han förespråkade ju inte massmord men han ansåg ju i varje att väpnad revolution kunde vara nödvändig.

  Jag tycker inte det är så intressant egentligen. Viktigare är att konstatera att hans vetenskapliga teorier* hade brister som borde varit uppenbara redan när de formulerades och utvecklingen sedan dess har visat att de är ganska irrelevanta för att förstå samhället.

  *För det var ju så han såg dem. Han uppmanade inte till revolution, han bara konstaterade att det skulle komma.

 8. Albin Hall skriver:

  Hej Johan, det var ett tag sedan.

  Marx skrifter är främst nationalekonomiska och ett viktigt steg i historien då de behandlar frågan ur en annorlunda vinkel än de klassiska ekonomerna. Jag personligen anser Marx vara mer objektiv i sin skildring även om de, precis som alla texter, är tendentiösa.

  Jag anser att den utopiska liberala drömmen om ett samhälle med blott en nattväktarstat är minst lika orealistisk då ett kapitalistiskt samhälle alltid kommer är skapa storföretag, med dessa monopol och i slutändan kommer de multinationella företagen att ersätta staten som makthavare. Fri marknad fungerar inte då friheten alltid är reglerbar, om inte av stater, av monopol. För att uppnå maximal vinst undviker man konkurrens.

  I Sovjetunionens fall kan man fråga sig om det var marxismen som ödelade Ryssland eller Ryssland som drog ner marxismen i smutsen.
  I Tsarryssland fanns en hemlig polis som spionerade, censur och förtryck var vanligt, mord på politiska opponenter och upprorsmakare likaså och deporteringar till Sibirien var inte ovanliga. Det marxist-leninistiska Ryssland fortsatte i samma spår, det startade det inte.

  Nu om ”Upplysning om Kommunismen”: UOK finansieras av stiftelsen Fritt Näringsliv, en lobbyverksamhet för fri marknad. Det är samma stiftelse som äger Timbro.
  Jag tror inte att de ger en helt nyanserad och objektiv bild av en ideologi som förespråkar planekonomi…

 9. Johan Richter skriver:

  Ja, det var det 🙂

  ”Jag personligen anser Marx vara mer objektiv i sin skildring även om de, precis som alla texter, är tendentiösa.”

  Det tvivlar jag på. Han verkar ju ha bestämt sig för vad han ville motivera innan han kom på sin teori. Men det är inte så viktigt. Det viktiga är om teorierna håller.

  Det fanns bra inslag i hans teorier. Att betona att ekonomiska strukturer är viktiga för historien var ett bra korrektiv mot betoningen på enskilda personer i dåtidens historieskrivning.

  Men det mesta var ändå fel vill jag påstå i det han skrev. Hans teorier kring lagbundenheten i den historiska utvecklingen, där kapitalismen kommer ersättas av socialism har inte visat sig stämma så bra. Även hans tolkning av den äldre historien är långt ifrån invändningsfri. Och hans förutsägelser om att medelklassen skulle försvinna och arbetarklassen skulle bli allt fattigare har inte visat sig stämma. Slutligen är arbetsvärdesläran fel helt enkelt. Det sista var visserligen inte hans idé, utan han fick det från de klassiska ekonomerna, men det är ändå ett allvarligt problem för hans teoribygge.

  Man kan inte reducera samhällsutvecklingen till en kamp mellan två klasser. Det missar många faktorer, som att intressemotsättningarna i samhället är betydligt mer komplexa än att de kan reduceras till två grupper med motsatta intressen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: