USA hat och (mass)mördarsolidaritet

Den svenska allmänhetens och vänsterns solidaritet i synnerhet hamnar allt som oftast hos USA:s fiender i och med USA hatet. Solidariteten tenderar därför främst att hamna hos regimer som begår mer eller mindre allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

USA hatet gör den svenska opinionen oförmöget att stödja militära aktioner för att hindra mord, etnisk rensning m.m. vilket exemplifierades 1999 i beklagandena över USA:s bombningar av Serbien. Solidariteten med mördare kommer till uttryck i stödet av kommunistregimen i Vietnam där Sverige under förra mandatperioden pumpade in ca 200 milj. per år.

Somalia, Srebrenica, Rwanda och Kosovo var de platser där massmord begicks under 90-talet utan att FN lyckades förhindra detta. I några fall ingrep USA och NATO vilket skapade kritik från stora delar av den svenska opinionen. Det kanske värsta misslyckandet är Rwanda där en miljon människor dog. Vem bär då ansvar för att man inte agerade. Det är svårt att se att en stor del av ansvaret hamnar på USA som av den svenska opinionen vore önskvärt. USA förnekade inte att det var ett folkmord som pågick. FN var däremot på plats med styrkor och chefen för de fredsbevarande styrkorna var vid denna tid Kofi Annan. Det var han som inte agerade och en stor del av skulden faller därför på honom. Kofi Annan som alltid varit hyllad i Sverige så till den grad att statstelevisionen framhåller det som ett faktum att han varit den bästa generalsekreteraren FN haft.

Bush däremot som under sin mandatperiod hindrat mördare i Afghanistan och Irakiska Kurdistan kritiseras massivt i Sverige. Få i Sverige instämmer med min uppfattning att Bush drivit en utrikespolitik under hans mandat period som i huvudsak varit mycket framgångsrik. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är avlägsnandet av talibanregimen i Afghanistan en oerhörd framgång. Lägger man någon som hels vikt vid rättigheter för kvinnor så är det svårt att inte se avlägsnandet av Talibanregimen som en oerhörd framgång. Liksom att ett av världens mest förtryckta folk kurderna nu fått en fristad i Irak efter USA:s ingripande.

I dag kan vi med se fram emot Kosovos självständighet, vilket möjliggjorts av USA:s militära aktioner. Det är därför ingen slump att USA:s flagga har en självklar del i den hyllningskör som nu samlas i Kosovo. Att Kosovo blir självständigt är framför allt en garant mot att förtryck från majoriteten i den gamla Jugoslaviska statsbildningen, vilket fått sitt tydligaste uttryck i de massmord som begåtts.

Annonser

5 Responses to USA hat och (mass)mördarsolidaritet

 1. Fredrik Brange skriver:

  Jag kan hålla med om att USA:s ingrepp i exempelvis Irak och Afghanistan har gett upphov till vissa positiva förändringar. Men jag skulle inte kalla USA:s utrikespolitik under George W. Bush för ”mycket framgångsrik”. Bush har 1) startat krig mot två stater, vilket kanske var befogat men inte en framgång 2) försämrat USA:s anseende i många delar av världen, däribland här i Sverige. Det ser jag inte som särskilt framgångsrikt.

 2. Emil Strand skriver:

  Nä, det är inte många som gör det i Sverige och jag har föga möjlighet att övertyga i denna fråga. Lite som att förklara att den svenska kärnkraften är säker efter Tjernobyl. Det är väl nästan bara Per Ahlmark och till viss del Per T Ohlsson som tagit ställning för Bushs utrikespolitik i Sverige.

  1) Afghanistan anser jag är en framgång. Irak är inte samma framgång men det går åt rätt håll. 2) Ja när man tar tydlig ställning får man massiv kritik och då i synnerhet från Sverige precis som kritiken var stor 91 när Kuwaitkriget inleddes.

  Det jag främst baserar min åsikt på är grunden att USA stärker sitt inrenationella engagemng under Bush vilket i grunden är mycket positivt. Det finns stämmningar i USA som verkar för motsatsen och detta vore synnerligen dåligt.

  Sen har vi biståndet och handelspolitiken som går i helt rätt riktning, men får minimal uppmärksamhet i Sverige. Biståndet har ökat kraftigt under Bush och det är ett synnerligen effektivt katastrofbistånd, vilket inte minst visades i Tsunamikatstrofen då den svenska politiken på området krackelerade. Handelspolitiken som är grunden till mycket av det vältånd vi ser idag går i en tydlig och helt rätt riktning. Om inte Bush vunnit valet 04 hade vi troligen inte sett samma positiva utveckling på området. Här har för övrigt EU mycket att lära.

  Sen vill jag påpeka att jag anser Bushs inrikespolitik i USA däremot är mer klandervärd med sänkta skatter och budgetunderskott. I mångt och mycket ser vi samma utveckling som under Reagan som kritiserades kraftigt och under hans tid blev USA för övrigt ett mål för den internationella terrorismen. USA:s anseende i Europa nådde en botten nivå med kravaller i Tyskland och Frankrike och protester i Sverige. Men hans kriteserde utrikespolitik var en stor del i Sovjets fall och öststaternas befrielse från kommunismen.

 3. Rob skriver:

  Vad vill du poängtera med detta inlägg? Att USA hatet är obefogat? Du har gett en ganska ensidig bild av USA:s roll i världen och valt att inte undersöka varför detta hat finns i första taget.

  Du skriver att USA har handlat väl genom att attackera Afghanistan och avskaffa talibanregimen, men du som verkar vara välutbildad vet nog mycket väl att talibanernas tidigare välde i landet inte skulle varit möjligt om de inte hade finansierats av USA då Afghanistan var ockuperat av Ryssland.

  I Irak har vi en ungefär likadan situation. Saddam var västvärldens bästa vän fram till att han invaderade Kuwait. USA stödde honom under hans värsta brott mot sin egen befolkning och hjälpte honom att starta ett krig mot Iran. Dagens Bush-sympatisörer (jag definierar nödvändigtvis inte dig som sådan) gillar att glömma detta, men irakierna kommer ihåg det mycket väl.

  Om USA verkligen står för frihet och demokrati, bör de i Irak ha som ansvar att följa folkets vilja. Om du vill kan jag gärna bifoga ett flertal opinionsundersökningar som gjorts i Irak som visar att en stor majoritet av irakierna inte vill ha en amerikansk ockupation och vill se ett tillbakadragande under de kommande månaderna. Ironiskt nog har ju invasionen dödat mycket mer människor och skapat mer förödelse än Saddam lyckades med.

  Slutligen kan du säkert hålla med mig om att USA:s stöd för brutala diktatorer i mellanöstern och Sydamerika under de senaste 60 åren naturligtvis har skapat ett stort förakt mot USA och den övriga västvärlden i respektive regioner.

 4. Emil Strand skriver:

  Ja, hat mot USA är obefogat. Däremot är det högst rimligt med kritik mot USA och jag kan exemplifiera detta med utrikesminister Ola Ullstens (Fp) kritik emot Reagan administrationens agerande i mellanamerika och hans skarpa uttalanden i februari 1981.

  Ang. USA hatet och dess uppkomst kan det spåras till vänsterrörelsens 1960-tal och de åsiktströmmningar som fanns då. Åsiktsströmmningar som flera då aktiva idag tar avstånd från, men där USA hatet lever kvar ex. Göran Rosengren som fn. figurerar i TV4 som bevakare av USA (!)valet. Utifrån den bland ungdomen dominerande vänsterextrimismen härör USA hatet som tyvärr håller sig kvar efter det att de övriga extrema åsikterna dött ut.

  Att talibanernas styre i Afghanistan inte varit möjligt utan USA stöd är direkt felaktigt och en myt som finns. Talibanerna tog över 1996 när USA upphörde med sitt stöd redan 89 då Sovjet drog sig ur. USA började heller inte stödja dåvarande gerillan mujaheddin efter det att de själva visat att de var kapabla att bjuda på hårt motstånd. Inte ens Sovjets till bakadragande 89 kan åläggas USA då deras stöd inte var så pass avgörande.Därmed inte sagt att USA:s stöd var rätt utan alldelse uppenbart begick man felaktigheter.

  Att påstå att Saddam var västvärdens bästa vän är ungifär lika felaktigt. Snarare uppbringade landet visst stöd i väst i och med att kriget mot Iran startat. Men stödet var synnerligen begränsat inte minst om man jämför med stödet frän Sovjet som i princip försåg landet med alla nödvändiga vapensystem inklusive de sedmera kända Scud robotarna som kunde leverera massförstörelsevapen. Och det var därför Sovjets utrikesminsister (Sjevardnadze) hade svårt att stödja FN operationen 91 så till den grad att han offentligt fick påpeka detta under den gemensamma presskonferensen mellan USA:s utrikesminsister (Baker) 1990 (och det tillhör inte vanligheterna att man ser sådana tillkännagivanden offentligt)

  Avseende den nuvarande situationen är det lite märkligt om den Irakiska regeringen skulle fatta beslut baserade på opinionsundersökningar. Utan snarare bör detta ske som brukligt i demokratier och då har regeringen valt at USA bör stanna. Att invasionen skulle skapat mer förödelse än saddams välde är likså felaktigt Iran Irak kriget orsakde ca 1 miljon döda medan jag ser att Iraq body count uppger att ca 95 000 dödats hittils efter Saddam:s fall.

  Sen menar jag att vi måste skilja på USA:s politik före 79 och efter detta årtal om stöd till diktaturer och det är mycket stor skillnad på vad som menas med stöd. Mycket av det som kritiseras handlar om motsvarande stöd som Sverige givit till nordvietnam ex. Palmes solidaritetshandlingar och det massiva biståndet. Men visst mycket av USA:s agerande skall och bör kritiseras.

 5. Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: