Öka invandringen för att säkra välfärden

Med en åldrande befolkning är en fortsatt välfärd beroende av en ökad invandring. Därför är invandringen till Sverige lösningen på ett allvarligt problem istället för ett problem. Ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv är det mycket lönsamt med invandring och detta bör framhållas i motsats till de kostnader som i nästan alltid tas fram.

Invandrarkritiska grupper tar ofta upp de kostnader som finns i samband med invandring och flyktingmottagande. Kostnaderna framställs ofta som mycket stora, och visst finns det kostnader i samband med invandring och flyktingmottagande. Dessa kostnader bör betraktas som en mycket god investering som betalar sig av flera gånger om. Att utifrån ekonomiska argument föreslå att minska invandringen är lika intelligent som att avskaffa skolplikten för att spara pengar. Det skulle onekligen spara mycket att lägga ned skolor, men konsekvensen blir förödande i ett långsiktigt perspektiv.

Chefen för institutet för framtidsstudier, professor Thomas Lind förklarar i DN att han är:

”…övertygad om att det kommer att hänga på invandrarna om Sverige och Västeuropa ska klara sin välfärd i framtiden.”

Lind menar att befolkningspyramiderna för Nordafrika och EU 2030 tillsammans ger en ideal befolkningssammansättning för en god ekonomisk utveckling. Därför är det invandringen ur ett rent ekonomiskt perspektiv en oerhörd tillgång för Sverige. En tillgång som vi måste ta bättre till vara för att även i framtiden vara ett land som människor väljer att söka sig till.

För att försäkra oss om detta är det viktigt att vi tar itu med integrationen som vi måste klara mycket bättre. I flertalet större städer har invandrare koncentrerats till de stora miljonprograms områdena vilket i många fall lett till segregation. Grunden till denna problematik är den oliberala sociala ingenjörskonst som dominerat statsplaneringen. Detta måste brytas till förmån för en mer blandad bebyggelse där det finns möjlighet för både låg och höginkomsttagare att bo i samma område.

Ett stort ansvar faller också på kommunerna som borde se invandring som en tillgång och inte som en negativ förändring. Rädslan för det främmande har tyvärr fått överhanden över logiska argument i många av de kommuner som inte vill ta emot flyktingar. Direkt oansvarigt är det när  de lokala politikerna inte tar sitt ansvar för att värdera argumenten och istället spelar på rädslan för det främmande. Vill man försäkra sig om en välfärd i kommunerna borde kommun invånare och politiker ta sitt ansvar för at göra kommunen attraktiv för de som vill söka sig dit och inte stänga dem ute.

Annonser

8 Responses to Öka invandringen för att säkra välfärden

 1. Fredrik Brange skriver:

  Jag håller med dig om vad du skriver. Däremot är jag tveksam till om vi kommer att kunna lösa vårt framtida problem med en åldrande befolkning enbart med hjälp av invandring. Visst, invandring är absolut ett sätt att dämpa effekten av en åldrande befolkning. Jag tror dock inte att vi, även med en ökad invandring, kommer att kunna ”undkomma” problemet med en åldrande befolkning.

 2. Emil Strand skriver:

  Jag är inte säker på att det blir ett problem om man vidtar åtgärder förutom invandring även förändringar i välfärdssystemen så att det blir mer lönsamt att arbeta och liknande. På 60 och 70 talen var man övertygad om att jorden inte skulle kunna försörja en befolkning av den volym som vi har idag, men denna diskussion har upphört trots att befolkningen är rekordstor och ökar.

  Jag är övertygad att om viljan finns så går det att lösa problemet med en åldrande befolkning.

 3. Fredrik Brange skriver:

  Ja, om man vidtar andra åtgärder kanske det går. Jag tror absolut att jordens resurser räcker till, bara man använder de på ett effektivt sätt. Men jag tror att vi i Västeuropa (eller hela Europa) kommer att få en ekonomisk stagnering, i synnerhet i jämförelse med exempelvis Indien.

 4. Roger Svensson skriver:

  Här blandas äpplen och päron friskt. Dagens asyl/anhöriginvandring har inget med Sveriges (framtida) behov av arbetskraft att göra! Snarare tvärtom, utomeuropeiska invadrare är inte välkomna om skälet är att man vill arbeta. Dagens invandringspolitik är på intet sätt lönsam, vi tar ju i stor utsträckning emot folk som arbetsmarknaden inte har behov av. Det ger mycket stora nettokostnader både på lång och kort sikt vilket visas av all tillgänglig forskning:
  http://www.skattebetalarna.se/BinaryLoader.aspx?OwnerID=e9e366cd-b2e8-475a-b021-f6a6d477b6b8&OwnerType=2&ModuleID=a8429cd5-a9d9-4e2b-a1d8-4a7cf26cd7a3&PropertyCollectionName=Content&PropertyName=File1&ValueIndex=0

  Thomas Linds tes om att massiv invandring behövs för att ”säkra välfärden” motsägs av andra ledande forskare på området:
  ”Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.
  – Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet.
  Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.”
  http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=588554,00.html
  Ulf Ekbergs (professor i nationalekonomi) forskning visar att nyinvandring inte löser några problem:
  ”Kan invandrare underlätta försörjningen av en åldrande befolkning?

  Av artikelnframgår att den tillgängliga arbetskraften bland invandrare som redan finns i Sverige är mindre än som ofta antas. Detta beror främst på att det sedan 1980-talet skett en fortgående och omfattande förtidspensionering bland invandrare. En realistisk höjning av deras sysselsättningsgrad skulle förbättra de offentliga finanserna med cirka en procent av BNP, dvs med 20–25 miljarder kr per år. Om samma effekt skall uppnås med hjälp av nyinvandring behövs en mycket stor sådan. Mest verkningsfullt är att få till stånd en höjning av sysselsättningsgraden av den i landet redan befintliga befolkningen, dvs både invandrare och infödda.”
  http://www.ne.su.se/ed/pdf/32-4-je.pdf

  Segregation och att invandrare koncentreras till vissa områden är inte främst en effekt av ”social ingenjörskonst”. Tvärtom, folk vill, om de får välja själva, helt enkelt bo nära sina landsmän och bland folk som är ”som de själva” och inte i några ”spännande” mångkulturella områden. Det visar bl.a. Trevor Phillips forskning:
  ”We’ve done work here which shows that people, frankly, when there aren’t other pressures, like to live within a comfort zone which is defined by racial sameness.”
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/happiness_formula/5012478.stm
  Att genom bostdadspolitik försöka tvinga samman folk som inte vill bo med varandra vore däremot verkligen ett utslag av ”social ingenjörskonst” …

  Att ”lösa” problem genom att se de som en ”tillgång” låter ju enkelt. I ett slag är alla samhällsproblem borta, varför inte t.ex. ”vi måste sluta se krimnella som ett problem och se de som en TILLGÅNG”. De kommuner som tvekar att ta emot flyktingar gör det av helt rationella skäl, inte av ”rädsla”, flyktingmottagande är de facto sammantaget en belastning för kommunerna vilket ju framgår med all önskvärd tydlighet i kommuner som Malmö och Södertälje . Kommuner vill ju vara attraktiva för folk som kommer dit och betalar skatt, inte för folk som kommer dit och lever på bidrag och då är inte direkt invandrargetton ett plus …

 5. Emil Strand skriver:

  Att Inden mfl. asiatiska stater kommer bli ekonmiskt ledande framför Europa tror jag är mycket möjligt. Men att europa oundvikligen är påväg mot ekonomisk stagnation tror jag är helt felaktigt. Ty grundförutsättningarna för en fortsatt god ekonomisk utveckling finns och flertalet steg mot en fortsatt positiv utveckling tas såsom ekonomisk balans, utvecklingen av EU på ett sätt som gynnar ekonomierna m.m.

  Efter andra världskriget förutspådde flertalet bedömmare en ekonomisk nedgång motsvarande 20-talet depression. Och detta var ju synnerligen logiskt då det senate världskriget var mycket mer förödnade och ekonomierna var totalt söndertrasade. Speciellt då den tyska ekonomin och staten i övrigt. Men tvärt om blev det en fantastisk ekonomisk utveckling i just Tyskland med en D-mark som blev Europas starkaste valuta.

 6. Roger Svensson skriver:

  Hmm, varför censurerades min kommentar?

 7. Jakob skriver:

  För att leka en mer cynisk röst i bloggosfären:
  ”Låt oss ta emot fler invandrare så att de kan försörja oss när vi blir gamla”

  Idealismen flödar 🙂

 8. Fredrik Brange skriver:

  Dessvärre har det varit tekniska problem, inlägget var långt och innehöll mer än två länkar vilket resulterade i att det automatiskt noterades som spam. Upptäckte inte detta förrän alldeles nyss. Vi ursäktar krånglet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: