Presidentvalet i USA

Nu är det alltså klart att det blir Obama mot McCain i presidentvalet i USA. Egentligen har det varit klart rätt länge men Clinton har fortsatt kampanja trots att läget varit i det närmaste hopplöst.

Jag tycker det är bättre med Obama än Clinton av samma skäl som jag föredrar Obama framför McCain.

Irakkriget och utrikespolitiken. Obama har haft mest rätt där förut genom att motsätta sig kriget och jag tror han har mest rätt när han vill dra ut de amerikanska trupperna. Inte omedelbart men ganska snabbt.

Dessutom tror jag han har mest rätt i frågan om Iran och andra hot mot USA med en mindre krigisk politik än vad framförallt McCain företräder. Jag tror Obama har rätt och McCain väldigt fel.

Denna fråga är egentligen tillräcklig för att avgöra vem jag tycker borde vinna. Det kan handla om rätt många människoliv som går förlorade om fel beslut fattas och då förbleknar frågor kring inkomstsskatter och utbildningspolitik.

Men jag tänkte ändå kort kommentera några andra frågor och var kandidaterna står som jag uppfattar det. Reservation för att jag visserligen följer amerikansk politik ganska noggrant men är ändå ingen expert.

I frågan om global uppvärmning kan vi glädjande nog konstatera att båda kandidaterna inser hotet och förespråkar substansiella åtgärder. Efter Bushs passitivitet och förnekelse i den här frågan är det en glädjande utveckling.

På budgetpolitikens område kan man nog säga att ingen visar några tecken på att balansera budgeten. Men det återstår ju att se hur det blir efter behandling i kongressen. Men det kan vara viktigt att ha det i åtanke när man tänker på de löften kandidaterna givit om utgiftsökningar eller skattesänkningar.

McCain är avsevärt frihandelsvänligare än Obama så en guldstjärna för honom där. Obama har lagt fram några riktigt dåliga förslag för att hindra utflyttning av amerikanska jobb.

Annonser

12 Responses to Presidentvalet i USA

 1. Emil Strand skriver:

  Jag delar din uppfattning att utrikespolitken är den avgörande frågan och den som blir lättast att bedömma som svensk.

  Men jag drar helt andra slutsatser kring detta. Snarare tror jag risken med Obamas utrikespolitik är mycket stor. Hans ensidiga tillbakadragande riskerar att förvärra situationen i Irak som jag tidigare kommenterat. Att välja att förhandla med stater som Iran och Nordkorea utan ett tydligt militärt och politiskt tryck på dessa stater är jag övertygad om är förödande. Detta har jag exemplifierat genom den senare delen av följande blogginlägg:
  https://luflund.wordpress.com/2007/12/23/fred-och-frihet-genom-tydlighet-och-styrka/#more-303

  Avseende nordkorea har ju förhandlingarna kontinuerligt lett till att landet pressat väststaterna på föremåner samtidigt som man rustat upp och skaffat sig kärnvapen. I det nordkreanska fallet har man också rent bokstavligt förstört internationella förhandlingar genom att fysiskt spränga dem. Så jag hoppas att inte Obamas naivitet leder honnom till att bli det första offret för en nordkoreansk förhandlings attack!

 2. Johan Richter skriver:

  Vi gör uppenbarligen delvis olika utrikespolitiska bedömningar.

  Jag tror förhandlingar med ”rogue states” är en absolut nödvändighet. Det står inte i motsättning till att applicera tryck på dem så klart, tvärtom är det nödvändiga komplement.

  Och som jag tidigare skrivits ser jag inte att de amerikanska trupperna gör så mycket nytta i Irak. Tvärtom tror jag att de mycket väl kan göra mer skada än nytta. sedan får man ju inte glömma att iraklinsatsen drar resurser sopm kunnat användas på andra områden, t ex bistånd eller fredsbevrande insatser i andra områden där USA inte behöver komma som erövrare.

  Och Nordkorea känner helt säkert mindre militär press så länge USA är upptaget med Irak.

 3. Emil Strand skriver:

  Jag tror likväl att samtal är en nödvändighet men det måste ske med ett tydligt tryck mot dessa stater och får inte vara villkorslösa.

  De amerikanska trupperna är jag övertygad om gör mer nytta än skada. Långsamt ser vi en bättre utveckling i Irak vilket framhölls under den senaste Irak konferensen.

  Att Nordkorea skulle känna ett mindre militärt tryck medan USA är i Irak anser jag felaktigt. Dels ser vi att nordkorea förhandlat med bla. USA efter det att Irakkriget inletts. Dels bygger den amerikanska doktrinen sedan det senaste världskriget på förmågan att utkämpa två stora krig samtidigt. Utan tvärt om verkar det som om Irakkriget har fört det positiva med sig att länder som Nordkorea vet att USA inte saknar viljan att ingripa.

 4. Lowe skriver:

  jag tycker att det är svårt att vara för Obama när han röstat för utvecklade jordbrukssubventioner medan McCain röstat emot. Som liberal och för en fri maknad är denna fråga väldigt tung i sammanhanget för mig.

 5. Johan Richter skriver:

  Jag tycker inte man ska överriva vikten av en enskild fråga på det viset. Obama har en del knasiga åsikter, värst av allt kanske hans plan för ett omfattande program där unga gör samhällsnyttiga insatser i statlig regi. Han har också föreslagit riktigt dåliga åtgärder för att hålla kvar amerikanska jobb i USA.

  Men jag tycker ändå de frågorna förbleknar i betydelse jämfört med utrikespolitiken. Skillnaden mellan ett lyckat avslut på Irakkriget och ett misslyckat kan betyda rätt så många människoliv.

  Och McCain är långtifrån bättre i alla inrikespolitiska frågor. Han är abortmotståndare t ex och hans plan för att begränsa koldioxidutsläppen innefattar att ge bort utsläppstillstånd istället för att sälja dem som Obamas gör.

 6. Johan Richter skriver:

  Det gäller givetvis åt andra hållet också, om man tror att McCain kommer lyckas bättre med att hantera Irak och Iran så bör man stödja honom, trots att även han har en hel del brister ur liberal synvinkel..

 7. Emil Strand skriver:

  Att som Obama utlova en gräns för hur länge styrkorna skall vara kvar i Irak är jag övertygad om är det sämsta man kan göra. Även om man har vsom utgångspunkt att USA är där som stöd för en lydregim som inte är demokratisk borde man förstå de förödande konsekvenserna av ett tillbakaryckande.

  Om jag för tydlighetens skull utgår ifrån en vänsterargumentetion där USA kan beskrivas som en imperialistisk stat som endast är i Irak för att tillskansa sig olja. Sålunda är det enligt detta synsätt lika illegitimt för USA att vara i Irak som för de gamla kolonialmakternas närvaro i kolonierna. Vad hände då när dessa snabbt drog sig tillbaka kontra när de drog sig tillbaka under mer långsamma och ordnade former ex. när de byggt upp en fungerande inhemsk statsapparat. Ja, här talar historien sitt tydliga språk och vi ser blodbad och förtryck i länder där kolonialmakten drog sig snabbt tillbaka medan vi ser en helt annan och mycket mer positiv utveckling i stater där kolonialmakten byggt upp ett inhemskt styre innan de gav sig av.

  Så även de som betraktar USA som en imperiemakt borde kunna ta till sig ovanstående om man värnar om det Irakiska folkets framtid.

 8. Johan Richter skriver:

  Jag tycker det är rätt uppenbart att irakierna inte vill ha USA där för evigt och det är skäl nog att dra sig ur. Obama har lovat en gradvis nedtrappning från Irak och jag tror inte den kommer gå för snabbt.

 9. Emil Strand skriver:

  Nej och ingen amerikansk politiker vill givetvis vara där längre än nödvändigt. Men problemet är ju när Obama har en tidtabell på 16 månader att dra sig tillbaka från Irak. Detta kommer att få ödestigra konsekvenser i regionen om det realiseras.

 10. Johan Richter skriver:

  Jag kan nämna att ”the Surge” har fungerat bättre än jag trodde och att utvecklingen i Irak har visat positiva tendenser på sistone såvitt jag kan bedöma. Jag är ändå inte övertygad om nyttan av att USA stannar där i mer än 16 månader till. Han vill dessutom lämna en kvar en liten styrka även efter det kan nämnas.

  Hur lång tid tror du det behövs?

  Jämförelsen med kolonialismen är inte självklar. Koloniamakterna stod för den enda administration kolonierna hade och dessutom var kanske de enda utbildade läkarna, ingenjörerna osv utlänningar. Irak har en regering och en byråkrati med erfarenhet. Vad jag har förstått ska deras rättsväsende t om under Saddam varit hyggligt välfungerande även om jag kan vara felinformerad. Deras problem är att olika grupperingar vill ta livet av varandra. Även om etniska motsättningar inte var ovanliga i de forna kolonierna, ofta förvärrade av kolonialmakten, så känner jag inte till någon situation som är direkt jämförbar med Iraks nuvarande.

  Jag litar mer på Obamas omdöme än McCains i utrikespolitiken men jag inser att det finns välinformerade personer som gör en annan bedömning. (Som Emil Strand 🙂 )

 11. Johan Richter skriver:

  Eftersom Obama kommer ta över i Januari blir det dessutom mer än 16 månader det är frågan om de stannar till. Snarare 20.

 12. Emil Strand skriver:

  Jag och ingen annan kan veta hur lång tid det tar och det är det första steget i en konstruktiv lösning på Irak problematiken. 16 mån 20 eller vad det än kan vara är jag övertygad om att det är kontraproduktivt att sätta upp ett datum.

  Självfallet är inte jämförelsen med kolonierna självklar, men det är uppenbart att ett maktvakum kommer at fyllas av en konflikt som är värre än den nuvarande. Vad som också är uppenbart är att fienden med en överväldigande sannolikhet anpassar sig till att sätta in anfall tills dess att USA dragit sig tillbaka. Om man finner de gamla kolonierna som irrelevanta kan man jämföra med USA:s tillbakadragande från Vietnam eller Sovjets tillbakadragande från Afghanistan. I båda fallen anpassade sig fienden och utdelade de slutliga offensiverna först efter stormakten fullbordat sin reträtt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: