Alkoholpolicyn

Liberala ungdomsförbundets alkoholpolicy lyder enligt följande:

Alkoholpolicy för medlemmar, anställda och förtroendevalda i Liberala ungdomsförbundet

1. Ingen ska associera Luf med en organisation där fester med alkohol eller narkotika förekommer. Alkoholförtäring under Luf-arrangemang får enbart förekomma på en plats med utskänkningstillstånd.

2. Alkoholpolicyn gäller samtliga nätverk och nämnder inom förbundet och för samtliga distrikt. Svensk lag skall upprätthållas. Ingen minderårig ska ha någon tillgång till alkohol.

3. Ingen narkotika skall någonsin få förekomma i Luf-sammanhang.

4. Alkoholpolicyn omfattar inte Liberala studenter.

Jag anser inte att denna policy är tillräcklig. Det är min mening att i Luf sysslar man med politik, inte med alkoholförtäring och fester. Det enda acceptabla är nolltolerans. Den nuvarande policyn är otydlig, det har inte minst visat sig vid Almedalsveckan då företrädare för Luf har legat däckade på området. Om Luf ska uppfattas som ett seriöst förbund får sådant inte förekomma, inte i någon form, och så länge en medlem representerar förbundet bör denne avstå från alkohol. Om en medlem deltar som representanter som varar flera dagar bör inte alkohol förtäras ens på kvällstid, då personen i allmänhetens ögon fortfarande företräder Luf.

Att alkohol serveras på kongressmiddagen är inte heller okej. I Luf finns många minderåriga, och för att alla skall kunna delta på samma villkor får inte alkohol serveras.

Det handlar om förtroende och vårt ansikte utåt. Men det handlar också om principer och om vad vi egentligen företräder.

Annonser

8 Responses to Alkoholpolicyn

 1. Fredrik Brange skriver:

  Vad man än tycker om alkoholpolicyn måste man väl ändå hålla med om att den är väldigt dåligt formulerad.

  ”Svensk lag skall upprätthållas.” Låter rätt självklart. Dessutom borde man specificera att det gäller lagar som rör alkohol och narkotika, och så borde det stå i en paragraf för sig själv.

  ”Ingen minderårig ska ha någon tillgång till alkohol.” Jag är rätt kritisk till den meningen. Det finns ju drycker med alkohol (låg halt) som minderårig får dricka.

  ”Ingen narkotika skall någonsin få förekomma i Luf-sammanhang.” Märkligt att man använder sig av ”någonsin”. Denna paragraf gäller alltså i alla evighet? Dessutom känns det överflödigt då man redan har skrivit att ”svensk lag ska upprätthållas”.

 2. Johan Richter skriver:

  Fredrik: Någonsin betyder rimligen utan undantag, Jag uppfattar inte formuleringen som problematisk. (Jag förutsätter att man inte läser den så bokstavligt att folk som måste ta vissa mediciner på grund av sjukdom inte får delta i Luf-möten.)

  Hanna: Jag har inget emot nolltolerans i alkoholpolicyn men jag ser å andra sidan inte något direkt problem i Luf nu heller. Jag har aldrig hört talas om spritfester i Luf-regi eller att alkohol skulle ha serverats annat än vid kongressmiddagar och liknande arrangemang. Personligen reagerar jag mer över att så många röker (tobak) på Luf-kongresser.

  Tobak behandlas inte alls i policyn, intresant nog. Någon formulering borde in i alla fall, vi vill knappast förknippas med att vi skulle lära ungdomar röka. (Därmed inte sagt att det är så i dagsläget.)

  Det otydliga med policyn är väl vad som är Luf-arrangemang. Luf bör ju inte gärna anta en policy för hur våra medlemmar ska bete sig på sin fritid. Men gränsen mellan fritid och Luf-arrangemang är inte alltid helt tydlig.

  Styrelsemöten och liknande sker ju ibland under ganska informella former och inte alltid i partilokaler. Att då dra gränsen mot att styrelsen bara träffar varandra privat behöver inte alltid vara helt lätt.

  Almedalsincidenten berodde väl delvis just på en sådan oklarhet om personen i fråga var i ”tjänst” eller bar en privatperson vid det aktuella tillfället.

  Med det sagt uppfattar jag inte denna gränsdragningsproblematik som särskilt allvarlig. Vid arrangemang i partilokaler eller arrangemang som utannonserats till allmänheten i Lufs namn ska alkoholpolicyn tillämpas. Det tror jag räcker långt för att förebygga dåligt rykte.

 3. Johan Richter skriver:

  När jag reflekterar vidare på policyn reagerar jag på fler oklarheter. ”Luf-arrangemang” t ex. Hur är det med samarrangemang med andra organisationer då, kan alkohol serveras vid sådana utan utskänkningstillstånd? (Förutsatt att svensk lag följs?) Ska ”Luf-samanhang” ges en bredare tolkning än ”Luf-arrangemang”? Förmodligen men vad är egentligen skillnaden?

  Och vad gäller egentligen för regler om man går på en annan organisations arrangemang som Luf-medlem. Då verkar det vara fritt fram att dricka hur mycket som helst enligt en bokstavstolkning av policyn.

  Och om man anordnar aktiviteter utomlands, säg har möte med Radikale Venstre, ska svensk lag följas då?

  Jag kan nog hålla med om att policyn skulle må bra av lite klarläggande.

 4. Emil Strand skriver:

  Instämmer i kritiken mot alkoholpolicyn. Då jag själv var närvarande under Almedalen förra året kan jag konstatera att personer visserligen inte låg däckade på området, men att de blev överförfriskade i en viss lägenhet. Detta gav ju sedan som bekant mycket dålig publicetet och skymmde alla de god insatser som gjordes av Luf under veckan.

  Jag tror att det finns behov av en mycket tydlig alkoholpolicy med tillägget att vid tveksamheter skall alkohol inte förtäras. Då anser jag det mycket bättre att det blir så att även drycker med mycket svag alkoholhalt förbjuds. Efter att ha deltagit på Almedalen är jag övertygad om att det behövs en ökad tydlighet.

 5. christoffer skriver:

  Jag har ju ingen färsk erfarenhet avLUF’s fester och tillstälningar, men hagr ganska bra erfarenhet av andra ungdomsorganisationer.

  Att införa en nolltolerans i policyn är ganska kraftigt för ett förbund som propagerar för frihet. Kan man istället inte annama den klasiska devisen frihet under ansvar och använda tumregeln att alkoholförtätning skall ske med måtta.
  Samt att man skriver att personer som representerar LUF inte får vara märkbart påverkade av allkohol elelr andra droger då de gör detta. (På detta sättet täcker man in fester i”närheten” av luf uppdrag eftersom ngn som supper sig dyngrak på kvällen inte hinner nyktra till tills morgonen.)

  Man bör dock ha med undantag för medicinering, jag har själv gått på smärtstillande som hadde bieffekter som en lindrigare fylla (balans och koncentrationsproblem). Men allternativet till dem var att ligga 100% stilla i en säng och inte delta.

  /C

 6. Hanna Håkanson skriver:

  Medicinering ska självklart vara ett undantag. Sen kan man alltid diskutera om en person som är så sjuk verkligen skall deltaga, men det är en sak mellan den sjuka och läkaren.

  Jag är medveten om att nolltolerans är ganska extremt, men det är fortfarande min övertygelse att politik och alkohol inte hör ihop. Du hade aldrig tillåtit en anställd att komma påverkad till jobbet, eller hur? ”Med måtta” tycker jag är ett alldeles för luddigt begrepp, då det kan innebära att ett glas till maten är ok, eller att personen ifråga tillåts att vara lite lätt salongsberusad.

 7. Emil Strand skriver:

  Jag anser att det är helt rimligt (och på intet sätt ”ganska kraftigt”) med en nolltollerans och så har det varit tidigare. Och avseende motsätningen mellan frihet och nolltolerans ser jag ingen sådan motsättning då det är frivilligt att gå med i Luf. Det är som att påstå att Fp:s skolpolitik är helt fel då vi inför förbud mot mobiltelefoner, färre val på gymnasiet osov.

  Problemet med frihet under ansvar är att detta ju knappast är så tillämpbart på flertalet under 18. Sen finns det också flera andra aspekter som att politiker bör vara föredömmen och att ett misstag riskerar att få förödande konsekvenser för en organisation som är opinionsbildande.

  Frågan är väl snarare varför det är nödvändigt att dricka i Luf sammanhang? Finns det egentligen någon anledning till detta? Och är det bra som i muf när verksamheten blir en ursäkt för att kunna dricka sig berusad?

 8. Emil Strand skriver:

  Jaha, nu fick jag in en gul parasit i min text genom dålig tengentbordshantering. Ni får bortse ifrån denna då det skall givetvis vara ”)” istället.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: