Federalism fungerar dåligt

Idag är Luf positivt inställd till federalism. Vi vill införa det på EU-nivå och åtminstone ha någon sorts halvfederalistisk variant i Sverige med en grundlagsreglering av vilka uppgifter som kommuner och landsting ska sköta.

Jag menar att federalism ofta fungerar rätt dåligt och att vi bör vara avsevärt mer kritiska till det. Vi bör absolut inte förespråka att något liknande införs i Sverige.

Federalism bygger på tanken att man reglerar vilka politiska områden olika politiska nivåer har att besluta om. Tanken är att de områden där man måste ha samma politik i hela federationen medan övriga beslut fattas på lägre nivå. På så vis kan man kombinera lokalt självstyre med enighet i de frågor där det behövs.

Det är en fin tanke men i praktiken fungerar det ofta rätt dåligt. Politiker och väljare visar sig oftast bara bry sig om lokalt självstyre när de inte befinner sig i majoritet. Annars är det ofta politiskt omöjligt att säga att ett problem borde hanteras på lokal nivå, oavsett vad författningen säger om vilka beslut som den federala nivån borde fatta.

Återstår då att ha domstolar som upprätthåller maktfördelningen. Men det har också sina problem. Domstolarna blir involverade i politiska beslut på ett ganska olyckligt sätt och det är svårt att skriva författningen så att den kan tolkas någorlunda entydigt. Dessutom är domstolarna ofta själva en del av den federala nivån. Resultatet blir i många fall en maktexpansion från den federala nivån och mindre lokalt självstyre än det var tänkt. USA är ett typexempel på en sådan utveckling.

Men det finns också andra problem med federalism. Det leder lätt till en överreglering av ekonomin och samhällslivet när flera nivåer kan utfärda regleringar. Speciellt allvarligt blir det när man som med EU-fördraget skriver in att den federala nivån bara kan utfärda minimiregleringar. Ett exempel på det är arbetsmiljöområdet där EU har befogenhet att sätta minimikrav men varje medlemsland kan gå högre. En sådan asymmetri är så klart svår att försvara för en liberal.

Luf bör inte helt ta avstånd från federalism, det är fortfarande det bästa för EU, men ha en realistisk syn på vad det kan åstadkomma och absolut inte förespråka något liknande för Sverige.

Annonser

6 Responses to Federalism fungerar dåligt

 1. Emil Strand skriver:

  Håller helt med dig i dina slutsatser och tror att det vore mkt skadligt för Sverige och vill med detta höja ett varanande finger för centerpartisterna som har sådana tankar. Risken är ju att CUF drar iväg med en sådan tanke i deras försöka att framstå som sanna liberaler.

 2. Fredrik Brange skriver:

  Jag är mer tveksam till vad Johan skriver. USA är kanske ett exempel på hur federalism kan yttra sig på ett dåligt sätt. Men det finns ju många andra federationer (Tyskland, Österrike, Australien, Ryssland, Indien osv). Jag skulle till exempel vilja veta hur maktfördelningen fungerar i Tyskland?

  Federalism är givetvis ingen perfekt lösning på maktfördelning, men betydligt bättre än enhetsstatslösningen, anser jag. Oavsett tycker jag att det är viktigt med den kommunala självstyrelsen.

 3. Johan Richter skriver:

  I en del fall är federalism det bästa alternativet trots problemen, som på EU-nivå,men man bör ha en realistisk syn på vad det kan åstadkomma. Man ska vara medveten om att det finns en inneboende kraft mot mer makt till den federala nivån. Är majoriteten för en viss politik vill den gärna införa den för hela federationen och det kan vara svårt att motstå.

  FP kan ju gärna t ex vilja införa aborträtt eller förbud mot sexköp på EU-nivå trots att man knappast kan påstå att det utgör en gemensam europeisk angelägenhet.

  Österrike är inte mycket till federation i praktiken, den federala nivån har väldigt mycket makt. Australien är ett annat exempel där den federala nivån har expanderat sin roll successivt. Hur det är med de andra länderna vet jag inte så mycket om.

 4. Emil Strand skriver:

  Ryssland är ett dåligt exempel som blivit sämre. Vill minnas att en av de åtgärder som Putin vidtog när han kom till makten var att direkt utse delrepublikernas guvernörer (motsv.) så att dessa sedan kunde bli hans förlängda arm. Och under Jeltsin var det snarare tvärt om med politiskt kaos pga. en eroderad centralmakt.

  Jag delar Johans slutsatser men jag ställer mig mer tveksam till resonemanget kring att USA fungerar dåligt som federal stat. Snarare anser jag att USA ur ett längre perspektiv fungerat bra med det nuvarande federala systemet trots de brister som finns.

 5. Johan Richter skriver:

  Det beror på vad man menar med att fungera bra. Jag menar bara att det illustrerar svårigheten att begränsa den federala nivån till de grundlagsfästa uppgifterna. Det finns t ex mycket federal arbetsrätt i USA (med anti-diskrimineringslagar, arbetsmiljölagar och hela den kollektiva arbetsrätten reglerad på federal nivå för alla företag utom de minsta) vilket är helt absurt utifrån en bokstavstolkning av författningen. Man kan även ge gott om andra exempel på lagar där man har svårt att se hur det kan vara en federal uppgift att stifta dem.

  Det har så klart drivits mycket av vad väljarna vill. Alla presidentkandidater diskuterar t ex skolan trots att det fortfarande huvudsakligen är en delstatsfråga. Ronald Reagan lovade att lägga ner det federala utbildningsdepartementet, har jag för mig, men det gick så klart inte. Väljarna förväntar sig att en presidentkandidat ska försöka förbättra skolan oavsett hur rollfördelningen råkar se ut på det området mellan delstater och den federala nivån. Den federala nivån kan t ex alltid muta delstaterna att göra som den vill genom fördelningen av federala bidrag.

  Jag påstår inte att USA har blivit en enhetsstat och det är jag inte orolig för att EU ska bli heller. Men det finns rätt mycket utrymme mellan en enhetsstat och en federation som bara håller sig till de uppgifter som var tänkta från början.

  Angående kommunalt självstyre tycker jag det viktigaste är att det råder en tydlig rollfördelning vid varje given tidspunkt så väljarna kan veta vem de ska ställa till svars för misslyckanden. Men jag har inga direkta problem med att staten väljer att ta över uppgifter från kommuner eller förbjuder dem att bedriva viss verksamhet.

 6. Johan Richter skriver:

  Angående dina övriga federationer så vill jag bara säga att jag inte uppfattar Tyskland som mycket till federation heller. Åtminstone inte jämfört med USA/EU. Hela straff- och civilrätten stiftas t ex på federal nivå i Tyskland.

  Det finns en federation som du inte nämner som jag tycker är ganska intressant, nämligen Kanada. Här har man valt att i författningen skriva in vad som är provinsernas uppgift, inte vad som är federationens. Det gör att lite av den oundvikliga vagheten i sådana bestämmelser kommer att spela federalismen i händerna istället för att bara gynna centralisering.

  Jag tycker EU borde lära av det exemplet. Istället för att bara skriva in vad EU ska göra i fördraget (vilket är väldigt mycket om man läser det senaste förslaget) bör man skriva in vissa frågor som varje land har ovillkorlig rätt att besluta över själv. Statsskick, det mesta av kriminalpolitiken mm kan vara kandidater.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: