Internationella mansdagen!!

Vi tänkte berätta lite om bakgrunden till vår manifestation, och varför vi tycker det här är viktigt att kämpa för.

Vi tycker nämligen att jämställdhet i alldeles för stor utsträckning bara kommit att handla om kvinnokamp. Vi menar att mäns och killars rättigheter också är värda att kämpa för, något vi menar också slogs fast på årets HP-kongress.

Vi menar att män som grupp faktiskt har stora och allvarliga problem, och att dom inte brukar komma fram i den vanliga jämställdhetsdebatten.

-Män har mindre chans att få ensam vårdnad om sina barn.

-Män lever fem år kortare och dör i betydligt större utsträckning till följd av arbetsskador, mord och självmord

-Män klarar sig sämre i skolan. Följderna av detta är att högskolan och i synnerhet statusprogram som läkarprogrammet/veterinärprogrammet numera är dominerade av kvinnor.

Det är dock inte bara vuxna män som brottas med problem, utan också killar i grundskolan/gymnasiet. Grupper som vi tycker LUF borde ha ett alldeles särskilt intresse av att lyfta fram.

-Killar utsätts nämligen också för hedersvåld, något som inte alltid diskuteras. Enligt Rädda Barnen kan så många som 50% av alla utsatta vara killar. Dessutom ska killar i större grad utsättas för grövre former av hedersvåld, t.ex dödshot, och hot om att skickas tillbaka till hemlandet.

-Killars psykiska ohälsa ökar, och allt fler killar har börjat skära sig själva. I en undersökning från Lunds universitet visade det sig att fyra av tio tillfrågade killar (mellan 14-15 år) någon gång medvetet hade skadat sig själva, antingen genom att skära sig själva i armarna eller genom att bränna sig själva med cigaretter. Sådana här frågor drivs hårt just nu av regionnivå, och vi tycker det är något även vi borde satsa på.

-Killar säljer mer sex än tjejer, hur otroligt det än låter. Samstämmiga undersökningar från Sverige, Norge och Baltikum tyder på det. Detta är något vi verkligen tycker är värt att diskutera, i synnerhet med tanke på LUFs syn på sexköpslagen, och huruvida sexsäljare är eller inte är offer för olyckliga omständigheter.

Vi vill återigen poängtera att detta är våra egna åsikter, som i nuläget varken stöds av LUF Skåne eller LUF Riks. Vi hoppas och ber dock för att dessa i sinom tid ska hitta ljuset.

Tack alla som stöttat med hjälp, uppmuntrande mail och telefonsamtal! Det är sådana som ni som får oss att vilja fortsätta!!!!

Magnus Hansson och Rasmus Rosman!!!


Källor:

”Fler pojkar än flickor säljer sex” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_435659.svd

Frihet och ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma – Socialstyrelsen

Högskoleverket

Intervju med Monika Brendler från Rädda barnen (http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=2271297)

Intervju i P1-,morgon med Anna Ekström, talesman för regeringens delegation för jämställdhet i skolan. (http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2797026)

SCB

Sexuell exploatering av barn, SOU 2004:71,

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik 2007  (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-125-18)

”Vanligt killar skadar sig själva” http://www.sr.se/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=3036832

Annonser

12 Responses to Internationella mansdagen!!

 1. Fredrik Brange skriver:

  Intressant inlägg! Jag har själv blivit diskriminerad en gång på högstadiet (fick VG när jag skulle få MVG, enligt lärare enbart för att jag var kille. Han hävdade att om jag skulle få MVG i åttan så skulle jag – på grund av att jag var kille – inte prestera lika bra i nian, medan tjejer skulle prestera bättre om de fick höga betyg).

  Jag tycker att det är bra att även lyfta fram att mäns och killars situation i samhället också behöver förbättras. Allt för ofta är jämställdhetsdebatten alldeles för fokuserad på enbart kvinnors rättigheter. Att ha en internationell mansdag vore kanske naturligt eftersom vi ju har en internationell kvinnodag, men jag skulle hellre se att man slopade tanke med att ha ”könsdagar” över huvud taget.

 2. Johan Richter skriver:

  ”Män klarar sig sämre i skolan. Följderna av detta är att högskolan och i synnerhet statusprogram som läkarprogrammet/veterinärprogrammet numera är dominerade av kvinnor.”

  Själv kan jag inte riktigt engagera mig över sådana statistiska skillnader men anta att vi vill ha millimeterrättvisa. Drabbar detta verkligen killarna?

  Fortfarande uppnår de ju högre lön senare i livet och många klarar sig ändå. Man kan argumentera för att det är tjejerna som drabbas genom att de stressar och sliter i onödan i skolan.

  ”Killar säljer mer sex än tjejer, hur otroligt det än låter.”

  So? Jag menar det är väl intressant just eftersom det ibland förutsätts att det mest är kvinnor som säljer men annars ser jag inte riktigt relevansen i sig.

 3. Hanna skriver:

  Är det ett jämställdhetpsproblem att 50% av alla som är utsatta för hedersvåld är män? Jag tycker snarare det låter som den millimeterrättvisa ni verkar vilja uppnå.

 4. Magnus Hansson skriver:

  Svar: Hanna

  Jag skulle säga det är ett jämställdhetsproblem att de 50% killar/män som är utsatta varken får lika mycket resurser eller uppmärksamhet som de utsatta tjejerna.

  Lyssna på intervjun med Monika brendler!!

 5. Magnus Hansson skriver:

  Svar:Johan Richter

  Ja, jag skulle säga det drabbar killarna om de t.ex måste läsa upp sina betyg på komvux. Tycker även detta i förlängningen kan bli ett samhällsproblem, eftersom kön faktiskt har betydelse när man sysslar med människor. Skulle vi t. ex vilja att 100% av alla psykologer var kvinnor, eller att 100% av alla gynekologer var män?

  Om unga killar faktiskt säljer mer sex än unga tjejer är det SJUKT intressant ur LUFs perspektiv, med tanke på vilken offerstatus förbundet faktiskt ger till alla som säljer sex. Jag har inget emot prostitution i sig, men vill man tycka att alla som säljer sex är offer i behov av samhällets stöd så kan man fanimig också vara konsekvent, och inkludera killarna i retoriken =D

 6. Johan Richter skriver:

  ”Ja, jag skulle säga det drabbar killarna om de t.ex måste läsa upp sina betyg på komvux.”

  Får killarna sämre betyg för samma arbetsinsats (vilket det finns visst stöd för) är det ett problem för killarna. Om de bara jobbar mindre och därmed får sämre resultat är det en annan fråga.

  En del killar får ju läsa upp på Komvux men det säger inte så mycket. Kanske är det bättre än att slita i skolan.

  ”Skulle vi t. ex vilja att 100% av alla psykologer var kvinnor, eller att 100% av alla gynekologer var män?”

  Många kvinnor vill inte ha manliga gynekologer så det senare vore ett problem. Men det är inte så mycket en fråga om att diversitet är bra eftersom man kan argumentera för att gynekologer är en yrkesgrupp där kvinnor faktiskt bör dominera och könet bör spela en roll.

  Inte heller bör 100% av psykologerna vara kvinnor förmodligen. även om jag inte är säker på att det egentligen lett till några stora problem. Men det finns nog ingen större risk att det inträffar.

  Att en 50-50 fördelning skulle vara bättre än en 70-30 fördelning t ex är mindre självklart. Det är möjligt men det skulle lika gärna kunna vara tvärtom och hursomhelst är skillnaden förmodligen liten.

 7. Hanna skriver:

  Magnus: Men du, vad intervjun gör är ju att belysa att killar också utsätts för hedersvåld. Det är det väl ingen som har förnekat? Att det skulle vara 50-50 är ju en ren spekulation från Brendlers sida. Till Rädda Barnens jourtelefon var det bara ca 5-10% av samtalen som var från killar, kan du visa att dessa fått ett sämre bemötanden är dito tjejer är det ett jämställdhetsproblem, men i intervjuerna finns det inget som stödjer det.

  Och du, visa gärna på ett ställe där LUF ger kvinnor som säljer sex offerstatus. Vi är inte ens emot sexköpslagen längre.

 8. Johan Richter skriver:

  ”Och du, visa gärna på ett ställe där LUF ger kvinnor som säljer sex offerstatus. Vi är inte ens emot sexköpslagen längre.”

  Menar du inte ens för sexköpslagen längre?

  Kan nån berätta exakt vad vi tycker, som jag förstått det blev det en ganska försiktig skrivning.

  För övrigt håller jag med Hanna: i Luf-sammanhang har man ofta inkluderat män i rollen som sexsäljare. Däremot finns det gott om exempel från den allmänna debatten där man i retoriken bara pratar om kvinnor som säljer sex. Ett exempel: http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/03/torskarna-ska-betala-skadestand-till-de-prostituerade.

 9. Magnus Hansson skriver:

  Hanna:

  Det är inte ren spekulation från Rädda barnens sida, utan har även fått visst stöd från socialstyrelsens utredning: ”Frihet och ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma”.

  Ungdomsstyrelsens sammanfattning hittar du här:

  http://www.ungdomsstyrelsen.se/brus_art/0,2440,6881,00.html

  Visserligen har ingen förnekat att killar också utsätts för hedersvåld, men eftersom nästintill ingen diskuterar problemet skulle jag säga att många blir lidande. Som Brendler påpekar så finns det t. ex specialiserade tjejjourer för tjejer som drabbats av hedersvåld, men inget liknande för killar.

  Ett annat konkret exempel är Lunds kommun, som faktiskt valt att definiera hedersvåld såsom: ”det våld som utövas mot kvinnor i namn av en familjs eller en släkts heder”.

  Länk:

  http://www.lund.se/upload/Kommunkontoret/Kansli/KF/Bilaga%2039,%20Socialn%C3%A4mndens%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20att%20motverka%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor.pdf

 10. Magnus Hansson skriver:

  Hanna/Johan:

  Motionen som röstades igenom på kongressen löd så här:

  ”[…] en legalisering av prostitution måste därför, för att vara aktuell,
  förbättra situationen för dessa personer, samtidigt som den underlättar
  uppsökande verksamhet för att motverka trafficking, ger bättre förutsättningar
  för hälsokontroller och öppnar upp för fackföreningar och statlig insyn i
  verksamheten.”

  Liberala Ungdomsförbundet har alltså kommit fram till att en legalisering, som vi absolut inte tar någon ställning varken för eller emot, måste leda till vissa resultat för att eventuellt kunna bli aktuell.

  Vad jag märkte var debatten på kongressen var extremt vinklad, och sexsäljande killar blev (med ett eller två undantag) aldrig föremål för diskussion. Det är möjligt att LUF uppmärksammat fenometet i andra sammanhang, men i sådana fall inte i några där jag varit delaktig.

 11. Johan Richter skriver:

  ”öppnar upp för fackföreningar och statlig insyn i
  verksamheten.”

  Intressant formulering att ”öppna upp för fackföreningar”. Det måste ju betyda att man är öppen även för att legalisera koppleri, dvs tillåta bordeller. Egenföretagare har ju inte fackföreningar.

  För övrigt Magnus så menar jag inte att du har helt fel. Visst finns det könsroller i samhället som ibland drabbar killar. Och i vissa sammanhang får de normer som drabbar tjejer oproportionerligt mycket uppmärksamhet jämfört med de som drabbar killar. Samtidigt så är det fullständigt förståeligt att jämställdhetsdebatten handlat mer om kvinnors situation än om män.

  Min kritik mot de specifika exemplen du tog upp i form av sexförsäljning och skolbetyg kvarstår också. Dessutom är jag lika skeptisk mot att stirra sig blind vid statistiska skillnader när ”manskämpar” gör det som när ”kvinnokämpar” gör det.

  Som liberal tycker jag inte vi ska försöka få debatten att i första hand handla om vilken grupp som drabbas mest. Vi bör försöka se de enskilda individerna och hur de påverkas. Jag misstänker att en internationell mansdag är ett hinder i de strävandena snarare än en hjälp.

 12. […] mitt första arrangemang på internationella mansdagen, var en av mina första supportrar en transexuell kille (FtM), tillika blivande advokat.  Han […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: