Sverigedemokraterna

17 oktober 2007

LUF Lund har inte haft en riktigt debatt om hur Sverigedemokraterna bör bemötas av politiker, så vad anser du: Tigas ihjäl eller argumenteras sönder?

Annonser

Lärarlöner; utveckling och jämförelser.

9 oktober 2007

Jag vill än en gång belysa problemen med låga lärarlöner. Statistik som jag hittat idag säger följande:

Lärarlöner som procentandel av BNP per person 2005

Turkiet 254 procent
Sydkorea 234 procent
Tyskland 160 procent
Japan 155 procent
Schweiz 145 procent
Spanien 130 procent
England 130 procent
Medel OECD 125 procent
Italien 105 procent
Frankrike 105 procent
USA 95 procent
Sverige 94 procent
Island 76 procent
Norge 74 procent

Källa: OECD – löner i grundskolan efter 15 års erfarenhet.

Läs hela inlägget här »


Education at a Glance

20 september 2007

Idag presenterade OECD en studie om utbildningen i dess medlemsländer. Sverige presterade minst sagt makabert. Endast 61% av högskoleeleverna når en examen. Detta kan jämföras meddeltalet för alla medlemsländer som ligger runt 70%. Värt att notera i denna här studien är även löneskillnaden mellan att studera på högskola och att inte studera på en högskola. Denna är lägre i Sverige än genomsnittet, vilket helt klart är ett beskymmer. Det blir helt enkelt inte attraktivt att studera vidare efter gymnasiet. Specialisering av arbeskraft är viktig i en globaliserad värld så jag ser stora problem i detta.

Lösningen då? I SvD tummar Metta Fjelkner (LR) på en viktig sak, lärarnas löner. Det är rent ut sagt förkastligt att lärarlönerna är så låga som de är idag. En elev som gått ut byggnadsprogrammet på gymnasiet kan gå direkt in på arbetsmarknaden och tjäna lika mycket som en gymnasielärare, men akademiskutbildning, gör. I och med detta lockas inte engagerade och duktiga personer i lika stor utrsträckning till lärar yrket. Jag hoppas att ni själva kan förstå följderna. I studien presenteras även lite rådata. Sverige placerar sig på en tjugotredje plats över högst lärarlöner i OECD. Snittet i Sverige är efter 15 år i yrket 30 802 amerikanska dollar, medan i övriga är det 37 603 amerikanska dollar.


Vår makt

19 september 2007

Jag sprang över en organisations hemsida idag, dessa kallar sig Vår makt. De har en publikation som heter ”Det liberala våldet”. Jag orkar inte gå igenom hela den nu, ni får helt enkelt läsa själva.


Fastighetsskattens nya utseende

19 september 2007

Efter mycket kritik av det första förslaget att ta bort fastighetsskatten och ersätta den med en avgift medan reavinsskatten skulle höjas från 20% till 30% presenterades idag ett omarbetat förslag . Enligt det nya förslaget ska skattehöjningen av reavinsskatten ”bara” bli 2%, det vill säga från 20% till 22%. Samtidigt blir taket på den kommunala avgiften (som paradoxalt nog ska betalas till staten) 6000 kr eller maximalt o,75% av taxeringsvärdet.

Att sossarnas fastighetsskatt som baserades på taxeringsvärde, vilket i sin tur baserades på hur fint grannen har det, kan tyckas smått irrationell håller nog många med om. Då kan man fråga sig, blir inte detta förslaget det också? Taxeringsvärdena ligger ju kvar? Jo, till en viss del. Det vi ska komma ihåg är att men ett tak på 6000 är det inga stora summor vi pratar om. Vi begränsar utgiften så att färre ska behöva flytta på grund av att taxeringsvärdet skjuter i höjden. (Det är villor jag refererar till)

Det klagas från alla håll och kanter om fördelningspolitiska aspekter. Höginkomsttagare med dyra villor får rejäla skattelättnader. Det blir lite av en ”miniatyrrakskatt”. Jag kan se problemen i det här. Framför allt passar förslaget som handen i handsken när det kommer till vänsterns utspel om att borgerligheten gynnar de rika. För att väljarna inte ska fortsätta att svika måste regeringen Reinfeldt se till att skattelättnader infaller även till låginkomsttagare.

Var det rätt beslut av regeringen att sänka denna skatten? Nja, fastigheter är egentligen en rätt bra sak att ta ut skatter på. Inte på det sättet sossarna utformade det hela, men något slags mellanting måste Borg och co kunna jämka sig till. Då hade det funnits utrymme att sänka andra skatter som t.ex inkomstskatten som OECD föreslog. Fast det är orealistiskt att dra tillbaka detta löftet nu.


Reinfeldt har så rätt

10 september 2007

Att staten skulle förse industriarbetare jobb bara för sakens skull är ett oförståeligt krav från varvsarbetarna i Karlskrona. Positivt är att Reinfeldt inte  daltar och försöker vrida sig ur den trängda situationen utan ger en tydlig förklaring till hans ställningstagande. Att beställa materiel för jobbens skull är fåfängt.

Detta är en av de få gångerna Reinfeldt överhuvudtaget visar sig i media. I motsats till Göran Persson som var betydligt mer aktiv på det planet. Rätt väg att gå? Nej, jag tror att en viss ökning av kommunikation från statsministerns sida med väljarkåren hade gjort Alliansen gott. Nu antyder jag inte att hans ska tränga undan de andra partiledarna, men en statsminister är Sveriges ansikte utåt i världen. Då borde rimligtvis också svenskarna få se det lite oftare.


Två fel i min vardag

1 september 2007

Det är påtagligt hur mycket två saker irriterar mig för tillfället. Det ena hör ihop med en incident för en vecka sedan. Min kompis ville gå ut och ta en öl på kvällen, jag var inte sugen på alkohol men följde med som sällskap. Väl framme möter vi två ordningsvakter som ber om legitimation. Eftersom jag nyligen blivit myndig räcker jag fram min legitimation och förväntar mig att få komma in. Jag får inte komma in. Varför? Jo, efter klockan kl 22 på fredagar och lördagar räknas caféet som en krog, därmed måste man vara tjugo för att komma in. Detta anser jag vara förkastligt eftersom myndig bör innebära att man någorlunda ska kunna ta ansvar för sig själv. Jag påpekade det också för ordningsvakterna och de var inte tillmötesgående utan de blev sura.

Läs hela inlägget här »