Moderaterna har fel.

5 juni 2010

Moderaterna står fast- de vill inte ändra på LAS.  Jag tänker gå igenom den länkande artikeln citat för citat.

– Vi har kartlagt vilka reformförslag som finns och undersökt hur de skulle påverka. En mycket stor förändring av människors trygghet ger en relativt liten förändring för BNP, sade Anders Borg medan Fredrik Reinfeldt nickade.

Frågan är vad trygghet på arbetsmarknaden egentligen innebär. För Anders Borg och Fredrik Reinfeldt är det uppenbarligen att veta att man i tidernas evighet kommer få behålla ett jobb, så länge man inte gör något direkt olämpligt (det är inte lätt att ge någon sparken i Sverige..). För mig är trygghet snarare att veta att arbetsmarknaden är så pass flexibel att om jag skulle förlora mitt jobb så är utsikterna att få ett nytt ljusa. I Borg&Reinfeldts Sverige tenderar människor att stanna kvar på samma arbetsplats under större delen av sitt liv. Har du väl fått en fast anställning klättrar du i turordningen tills du tillslut nästan är anställd på livstid. Skulle du mot förmodan byta yrke hamnar du sist i turordningen och är den första som får gå om företaget skulle behöva säga upp. I mitt Sverige ska man kunna växla mellan yrken- om du kommer på efter 10 års tjänst att du egentligen skulle vilja göra något annat ska du kunna byta, utan att sätta hela din tillvaro på spel. LAS låser in människor på arbetsplatser- en friare arbetsmarknad hade gett friare individer. Och allt handlar inte om BNP. För mig handlar denna frågan om individer.

– Vi tycker att den svenska arbetsmarknadsmodellen även nu genom en djup ekonomisk kris har visat sig hålla prövningen, sade Fredrik Reinfeldt.

Okej. Sverige har klarat sig relativt bra genom krisen, och vi har förlorat imponerande få jobb. Regeringen har bedrivit en framgångsrik politik, det är jag den första att erkänna. Men det betyder inte att den svenska arbetsmarknadsmodellen har visat sig fungera. Arbetslösheten är efter förutsättningarna ganska så låg, men den är väldigt ojämt fördelad. Hos personer under 25 var arbetslösheten 2009 25%, hos befolkningen som helhet var siffran 8,3%. LAS har en del i detta. När det är så svårt som det är idag för en arbetsgivare att göra sig av med en anställd som inte fungerar på arbetsplatsen så väljer man hellre att anställa personen i 40-årsåldern med ett CV som visar att h?n har skött sitt arbete förut, än den nyutexaminerade 19-åringen som är full av nya idéer, men som fortfarande är ett osäkert kort på arbetsmarknaden. Unga människor tar sig inte in på arbetsmarknaden. Det är inte en politik för framtiden.

– Vi vill inte ändra på turordningsreglerna. Det är anställningsbarheten som är avgörande, vi vill inte gå med på att öka otryggheten på arbetsmarknaden, sade Anders Borg.

– Att förlänga provanställningarna har en lite större effekt. Poängen är att vidga anställningsbarheten för unga, sade Anders Borg.

Varför en ändring av turordningsreglerna inte leder till större otrygghet har jag redan redogjort för, och kommer inte att upprepa. Att förlänga provanställningarna är visserligen en bra idé som jag gärna köper. Men vad gör egentligen turordningsreglerna med den svenska arbetsmarknaden? Lagen konstruerades under en tid då de flesta jobbade på stora företag med liknande arbetsuppgifter, och där många var utbytbara kuggar i hjulet som förde företaget framåt. Där hade turordningsreglerna en poäng. Men idag är situationen lite annorlunda- för småföretag med ett tjugotal anställda har man ofta en struktur där en specifik person kan ha väldigt mycket ansvar, och är mer eller mindre oumbärlig för företaget. Om man tvingas skära ner och dessa nyckelpersoner tvingas gå kan det få stora konsekvenser för företagets produktion. Det är även helt absurt att en arbetsgivare som byggt upp ett företag ska behöva fråga facket och staten om lov för att få säga upp den h?n anser minst lämpad på sitt eget företag. Utan företagare kommer vi inte få några arbeten över huvud taget, förutom i offentlig sektor..

I artikeln står även att ”Att utöka undantaget från turordningsreglerna från företag med upp till tio anställda till att gälla alla företag skulle bara göra att 500 personer fler får sysselsättning i hela landet, enligt M:s nya uträkningar. Att utöka undantaget till fem personer i stället för dagens två skulle endast leda till 1 000 fler sysselsatta.” vilket är helt ointressant. Det här är inte en reform med främsta syfte att öka antalet jobb i Sverige, det handlar om att luckra upp en stelbent och oflexibel marknad så att alla får samma förutsättningar. Det handlar om att underlätta för människor att byta karriär mitt i livet, och det handlar om att det är företagarna själva, inte facken, som avgör vem som är bäst lämpad att arbeta med någon annans livsverk.

Moderaterna stirrar sig blinda på siffror, och i blind skräck för att stöta sig med de blodröda fackföreningarna har de helt övergivit tron på en avsossifierad arbetsmarknad som faktiskt hade fungerat. Därför behövs Folkpartiet i regeringen- för att driva på liberala reformer och öka den vanliga människans frihet.

Annonser

Ur askan i elden

21 mars 2010

Våldsbrotten ökar i Sverige, och svenska folket skriker efter strängare straff och tuffare tag. Det borde vara ett drömläge för en moderatledd regering. Äntligen har de chansen att driva igenom den politik de förordat i decennier.

Men någonting har hänt. De nya, ljusblå moderaterna har fullständigt tappat greppet om sin egen hjärtefråga, och det som hade potential att bli århundradets starkaste justitiedepartement har istället tagit skepnaden av en dålig fars. Gamla moderatledare hade gråtit blod om justitiedepartementet på deras tid kommit med förslaget att delge misstänkta sexköpare brottsmisstanke genom att skicka hem lila kuvert till deras brevlåda. Det liknar lite det system som finns på många lågstadieskolor, om barnen missköter sig får de med sig en gul lapp hem som föräldrarna måste skriva på, och om de fått tre lappar så är nästa röd. Barn som fått rött kort ska skämmas, är tanken.

Det kommer konstiga förslag ibland från alla departement, och i Beatrice Asks försvar så har hon faktiskt noterat ett problem i samhället: Hon ser att många brottsmisstänkta personer i Sverige väljer att få delgivningsbrevet skickat till sin advokat eller liknande istället för till adressen där de bor, och på så sätt behöver deras familj aldrig få veta någonting. Det är ett problem, Beatrice Ask har helt rätt i det. Men hennes lösning är helt uppåt väggarna.

”Jag vill skicka grälla kuvert till sexköparna, för jag tror att det värsta som kan hända en sexköpare är att någon i omgivningen ska få reda på vad de gjort” sade Ask i ett riksdagsseminarium. Frågan är varför hon inte anser att samma princip ska gälla för massmördare, pedofiler och våldtäktsmän?

Är det värre att köpa sex av en person som säljer det frivilligt än att våldta en sexmånaders baby? Är det värre att betala någon för en sexuell tjänst än att med yxa slå ihjäl sjutton personer? Asks förslag är bara en modernisering av den medeltida stupstocken. Varför inte löpa linan hela vägen ut och kedja fast misstänkta torskar utanför ICA där de kan motta allmänhetens spott och spe? Hade inte det varit avskräckande, Beatrice Ask?

Det är fruktansvärt allvarligt att en minister i en svensk regering 2010 anser att personer ska straffas innan de blivit dömda. Genom att hänga ut en person till allmän förfasan är att fullständigt köra över en av brottsbekämpningens viktigaste principer, ”oskyldig till motsatsen bevisats”. Vi står i ett historiskt läge där en borgerlig regering för första gången sedan 1982 har möjlighet att bli omvald för ännu en mandatperiod. Beatrice Ask och justitiedepartementet hotar att bli tuvan som välter det borgerliga lasset. En moderat justitieminister som skickar lila brev till misstänkta torskar och bötfäller tonåriga fildelare istället för att skärpa tongången mot mördare och våldtäktsmän vinner inga val. Hon vinner inte ens sina egna.

Vänsterblocket har aldrig haft någon trovärdighet i den här frågan. Beatrice Ask har det sannerligen inte heller. Ska regeringen ha skuggan av en chans att bli omvald måste Beatrice Ask avgå med omedelbar verkan.


Pressmeddelande LUF Skåne

24 november 2009

Liberala Ungdomsförbundet Skåne
Pressmeddelande
Hässleholm den 23 november 2009

I samband med att hemmet för ensamkommande flyktingbarn öppnade i Vellinge visade den lokalt styrande moderatledningen hur lite de bryr sig om de människor som är mest utsatta i samhället.

– Det är skrämmande att se vilken ignorans man kan visa mot människor som med risk för sina liv flytt till Sverige för att kunna skapa sig en framtid. För oss i Liberala ungdomsförbundet Skåne är det en självklarhet att alla människor är lika mycket värda, men när man är rädd för att trettio kommande flyktingbarn ska rasera en av Sveriges rikaste kommuner undrar vi om man inte är lite fel ute, säger Hanna Håkanson, ordförande för Liberala ungdomsförbundet Skåne.

Att hemmet trots motståndet öppnat är väldigt viktigt, kommuner har generellt sett ingen vetorätt mot vem som får flytta dit, och det bör inte heller gälla flyktingar.

– Det är glädjande att se hur människor i Vellinge engagerat sig i frågan och öppet stödjer flyktingboendet. Att nu också moderatledningen verkar göra en pudel i frågan och ändra ståndpunkt välkomnar vi. Bättre sent än aldrig, avslutar Hanna Håkanson.

För att markera vår ställning i frågan kommer Liberala ungdomsförbundet Skåne på fredagen den 27 november mellan kl. 12.00–17.00 att befinna sig i Vellinge för att manifestera och samla in pengar till vår årliga kampanj, Jul Här Svält Där. Pengarna går till flyktingar som lever gömda i Sverige för att migrationsverket hotar att utvisa dem till ett land där deras liv kan vara i fara.

Presskontakt: Hanna Håkanson, tfn 0768- 511~208
Hanna.hakanson@liberal.se


Vem är vanlig, vem är fel och vad är normen?

27 september 2009

Under veckan har Regnbågsfestivalen pågått i Malmö, på initiativ av RFSL Malmö. En fråga som ständigt bubblade upp till ytan är vem som är normal, hur man bryter ut från heteronormen och vem som bestämmer vad som är vanligt. Jag tänkte försöka reda ut begreppen och kommentarsfältet är öppet för diskussion.

Vem är vanlig? Vi pratar ofta om vanliga människor. Men vilka är det? Jag tycker vanlighet avgörs av statistik och är egentligen väldigt oladdat. Om 8 av 10 människor är heterosexuella, är det utan tvekan vanligt att vara heterosexuell. Det innebär att det är ovanligt att ha en annan läggning men det innebär inte per definition att det är fel. Det är bara, ovanligt. När det anses vara fel eller konstigt att vara HBTQ i en värld där de flesta är hetrosexuella, då är det normerna det är fel på.

För att samhället ska fungera krävs det normer som säger att vi inte ska slå ihjäl folk, våldta barn etc. I de fallen är normerande lagstiftning inget fel. Men när normerna inkräktar på människors privatliv är de inte så bra längre. En ”heteronorm” fyller ingen funktion, den bara inkräktar i människors privatliv och tillför absolut ingenting av värde.

Det är väldigt mycket på tapeten att ”våga sticka ut”. Jag tycker det är minst lika viktigt att våga vara vanlig. Som liberal vill jag ha ett samhälle där varje individ är sig själv, och om det leder till att 99% av alla människor är på ett vis ser jag inget problem i det, så länge inte den sista procenten inte missgynnas för att den är annorlunda.


Individuell föräldraförsäkring?

25 juni 2009

Innan man börjar diskutera föräldraförsäkringens utformning bör man ställa sig frågan varför den överhuvudtaget existerar. Varför väljer staten och gå in och finansiera flera månaders ledighet för nyblivna föräldrar? Svaret blir rimligen att man från statens sida anser att barnet inte bör spendera sina första månader på dagis eller liknande, utan i sin hemmiljö. Vilket är ett rimligt ställningstagande för barnets framtida utveckling. Det handlar alltså inte alls på något vis om föräldrarnas rätt att vara hemma med sitt barn för sin egen skull, utan det är barnet som bör vara i fokus.

Att män idag bara tar ut 21 % av all föräldraledighet är beklagligt, men problemet är strukturellt och betydligt mycket större än denna enskilda fråga. Så länge män tjänar mer än kvinnor och är den huvudsakliga familjeförsörjaren kommer kvinnan att ta ut större del av föräldraledigheten för att det gynnar familjen. Jag vågar påstå att få män låter bli att ta ut ledighet för att de inte bryr sig om sitt barn, utan jag tror att det huvudsakliga skälet är ekonomiskt, men även att kvinnan fortfarande förutsätts vara den som tar hand om hem och familj.

Läs hela inlägget här »


Mödomshinnan är en myt!

24 augusti 2008

Min lillasyster började i veckan sjunde klass, och de nya skolböckerna ligger i travar här hemma. Med debatten om rekonstruerad mödomshinna i minnet letade jag nyfiken upp hennes biologibok. Döm om min förvåning när jag i denna bok, tryckt 2002, fann följande stycke

”4- 5 cm in i slidan finns ett veck som kallas mödomshinnan. Den täcker delvis slidöppningen hos unga flickor och brukar brista och blöda vid första samlaget. Det skall dock betonas att mödomshinnans storlek varierar. Hos vissa flickor utgör den endast en liten slemhinnekant.” Det skall tilläggas att den inte var utsatt på bilden, utan bara nämndes i texten.

Läs hela inlägget här »


En folkmördare är gripen

27 juli 2008

Media rapporterar nu flitigt om Radovan Karadzic gripande- den man som misstänks ligga bak0m en stor del av de serbiska massmorden under balkankriget. Han är ansvarig för de etniska rensningar som skedde, och han beordrade sina soldater att våldta, för att en skändad muslimsk kvinna skulle förskjutas av sin familj vilket skulle leda till splittringar.

Läs hela inlägget här »