Prostitution på Schemat!

17 november 2009

Jag har den stora äran att presentera LUF Lunds temadag i sexualpolitik!

Vi kommer att diskutera aktuella och kontroversiella frågor. Spikade talare innefattar Per Pettersson, om prostitution, och Jonas Bengtsson från RFSU, om BDSM.

Eventuellt kommer vi också att diskutera transfrågor, men detta är ännu inte spikat.

Talarna kommer att hålla varsin presentation om sitt ämne, detta kommer att följas av tillfällen för diskussion och frågor.
 
Temadagen kommer att hållas Lördagen den 28 november, i folkpartiets lokal på Sunnanväg 18 H.
 
Vi kommer att börja 1300 för att ge samtliga talare tid att komma hem, så se till att komma i tid!
 
Skriv gärna en rad om ni kommer, så vi kan beställa fika till alla deltagande!!
 
MvH/Magnus Hansson

Annonser

Internationella mansdagen!!

23 september 2009

Vi tänkte berätta lite om bakgrunden till vår manifestation, och varför vi tycker det här är viktigt att kämpa för.

Vi tycker nämligen att jämställdhet i alldeles för stor utsträckning bara kommit att handla om kvinnokamp. Vi menar att mäns och killars rättigheter också är värda att kämpa för, något vi menar också slogs fast på årets HP-kongress.

Vi menar att män som grupp faktiskt har stora och allvarliga problem, och att dom inte brukar komma fram i den vanliga jämställdhetsdebatten.

-Män har mindre chans att få ensam vårdnad om sina barn.

-Män lever fem år kortare och dör i betydligt större utsträckning till följd av arbetsskador, mord och självmord

-Män klarar sig sämre i skolan. Följderna av detta är att högskolan och i synnerhet statusprogram som läkarprogrammet/veterinärprogrammet numera är dominerade av kvinnor.

Det är dock inte bara vuxna män som brottas med problem, utan också killar i grundskolan/gymnasiet. Grupper som vi tycker LUF borde ha ett alldeles särskilt intresse av att lyfta fram.

-Killar utsätts nämligen också för hedersvåld, något som inte alltid diskuteras. Enligt Rädda Barnen kan så många som 50% av alla utsatta vara killar. Dessutom ska killar i större grad utsättas för grövre former av hedersvåld, t.ex dödshot, och hot om att skickas tillbaka till hemlandet.

-Killars psykiska ohälsa ökar, och allt fler killar har börjat skära sig själva. I en undersökning från Lunds universitet visade det sig att fyra av tio tillfrågade killar (mellan 14-15 år) någon gång medvetet hade skadat sig själva, antingen genom att skära sig själva i armarna eller genom att bränna sig själva med cigaretter. Sådana här frågor drivs hårt just nu av regionnivå, och vi tycker det är något även vi borde satsa på.

-Killar säljer mer sex än tjejer, hur otroligt det än låter. Samstämmiga undersökningar från Sverige, Norge och Baltikum tyder på det. Detta är något vi verkligen tycker är värt att diskutera, i synnerhet med tanke på LUFs syn på sexköpslagen, och huruvida sexsäljare är eller inte är offer för olyckliga omständigheter.

Vi vill återigen poängtera att detta är våra egna åsikter, som i nuläget varken stöds av LUF Skåne eller LUF Riks. Vi hoppas och ber dock för att dessa i sinom tid ska hitta ljuset.

Tack alla som stöttat med hjälp, uppmuntrande mail och telefonsamtal! Det är sådana som ni som får oss att vilja fortsätta!!!!

Magnus Hansson och Rasmus Rosman!!!


Källor:

”Fler pojkar än flickor säljer sex” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_435659.svd

Frihet och ansvar – En undersökning om gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma – Socialstyrelsen

Högskoleverket

Intervju med Monika Brendler från Rädda barnen (http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=2271297)

Intervju i P1-,morgon med Anna Ekström, talesman för regeringens delegation för jämställdhet i skolan. (http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2797026)

SCB

Sexuell exploatering av barn, SOU 2004:71,

Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik 2007  (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-125-18)

”Vanligt killar skadar sig själva” http://www.sr.se/kronoberg/nyheter/artikel.asp?artikel=3036832


King of Hearts

8 mars 2009

Låtom oss tänka efter litegrann. Måste det nödvändigtvis vara fel att ha ett kungahus, och i sådana fall varför det?

Kungahusets huvudsakliga uppgift är idag att representera Sverige. Ett uppdrag de, såvitt jag förstått, lyckats förhållandevis bra med. Det faktum att monarken inte blir avsatt var fjärde år innebär att han/hon kan bygga upp ett enormt kontaktnät, och att vi kan ha en kontinuitet i utrikespolitiken vi annars inte skulle haft. Låt oss inte förglömma att jävligt många av jordens invånare inte lever i demokratier. Ett officiellt (om än maktlöst) kungahus kan i de fallen göra oss till en mer attraktiv handelspartner.

Läs hela inlägget här »