(S)taten vet inte bäst

13 mars 2010

De Rödgrönas vänsteroffensiv fortsätter. Först var det fel att sänka skatten på hushållsnära tjänster trots att det skapar jobb, och nu skall staten kvotera styrelser efter sitt egna behag.

Hon [Mona Sahlin] slog också fast att det blir lagstiftning om könskvotering i bolagsstyrelser om de rödgröna vinner valet.

Givetvis är det viktigt med jämställdhet och att män och kvinnor har samma rättigheter. Men jämställdhet uppnås inte genom socialistisk statlig styrning av samhället. Hur bolagens styrelser ser ut är upp till aktieägarna, inte upp till Mona Sahlin.

Vad skulle Sahlin säga om de svenska bolagen skulle vilja styra över LOs styrelse? Den består ju faktiskt bara till 36 % av kvinnor, och uppfyller således inte Sahlins trubbiga kategoriska krav på 40 % av vardera könet.

Annonser

Pressmeddelande LUF Skåne

24 november 2009

Liberala Ungdomsförbundet Skåne
Pressmeddelande
Hässleholm den 23 november 2009

I samband med att hemmet för ensamkommande flyktingbarn öppnade i Vellinge visade den lokalt styrande moderatledningen hur lite de bryr sig om de människor som är mest utsatta i samhället.

– Det är skrämmande att se vilken ignorans man kan visa mot människor som med risk för sina liv flytt till Sverige för att kunna skapa sig en framtid. För oss i Liberala ungdomsförbundet Skåne är det en självklarhet att alla människor är lika mycket värda, men när man är rädd för att trettio kommande flyktingbarn ska rasera en av Sveriges rikaste kommuner undrar vi om man inte är lite fel ute, säger Hanna Håkanson, ordförande för Liberala ungdomsförbundet Skåne.

Att hemmet trots motståndet öppnat är väldigt viktigt, kommuner har generellt sett ingen vetorätt mot vem som får flytta dit, och det bör inte heller gälla flyktingar.

– Det är glädjande att se hur människor i Vellinge engagerat sig i frågan och öppet stödjer flyktingboendet. Att nu också moderatledningen verkar göra en pudel i frågan och ändra ståndpunkt välkomnar vi. Bättre sent än aldrig, avslutar Hanna Håkanson.

För att markera vår ställning i frågan kommer Liberala ungdomsförbundet Skåne på fredagen den 27 november mellan kl. 12.00–17.00 att befinna sig i Vellinge för att manifestera och samla in pengar till vår årliga kampanj, Jul Här Svält Där. Pengarna går till flyktingar som lever gömda i Sverige för att migrationsverket hotar att utvisa dem till ett land där deras liv kan vara i fara.

Presskontakt: Hanna Håkanson, tfn 0768- 511~208
Hanna.hakanson@liberal.se


Ska utlänningar som bor i Sverige ha rösträtt?

21 november 2009

Jag har nyss lämnat in mina motioner till Liberala studenters årsmöte. Den mest intressanta tyckte jag själv var en jag skrev där jag föreslår att alla vuxna som bor i Sverige ska ha rösträtt i riksdagsvalet. Jag bifogar argumentationen i motionen nedan.
Läs hela inlägget här »


Sexköp igen

18 november 2009

På Newsmill så har det nyligen publicerats två inlägg om sexköpsförbudet som jag tänkte ta och kommentera. Det ena av professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud, det andra av miljöpartiets riksdagsledamot Esabelle Dingizian. Båda stödjer förbudet mot sexköp och båda argumenterar som jag tolkar det för straffskärpningar. Dock så vill den ena gå betydligt längre än den andra. Föga överraskande är jag som förespråkare av legalisering inte helt överrens med artikelförfattarna.

Leijonhufvuds artikel är en något retoriskt nedtonad variant av vad förbudsförespråkarna ofta framför. Dock gör hon egentligen inte några försök att argumentera för att den skulle hjälpa de prostituerade. Istället menar hon att lagen handlar om att skydda någon sorts ”värdighet”. Det kanske ska tolkas paternalistiskt som att de prostituerade inte förstår sitt eget bästa. En annan tolkning är att Leijonhufvud personligen finner prostitution motbjudande och alltså vill förbjuda det. Kommentaren om Köpenhamn i artikeln stärker den tolkningen. Ett klassiskt motiv för att reglera folks sexliv alltså.

Hon har förmodligen rätt att lagen har viss avskräckande effekt. Däremot framstår hennes resonemang kring normalstraffet för sexköp som ganska ogenomtänkt. Den formella straffskalan för sexköp är böter eller fängelse i upp till 6 månader. I praxis har normalstraffet satts till dagsböter. Leijonhufvud verkar tycka det är någons sorts obstruerande från rättsväsendets sida. Det är ett märkligt resonemang.

Det finns många andra brott med samma straffskala som sexköp, t ex snatteri, ringa narkotikabrott och ringa misshandel och de har också dagsböter som normalstraff. Rimligen förutsåg alltså lagstiftaren att praxis skulle bli på det viset. Gillar inte riksdagen hur domstolarna tillämpat lagen kan de ändra den. Varför HD skulle ta intiativ till en straffskärpning förstår jag överhuvudtaget inte.
Läs hela inlägget här »


Flyktingbarnen i Vellinge

11 november 2009

Låt oss konstatera några saker i samband med debatten kring flyktingbarnen i Vellinge: Kommuner i Sverige har ingen allmän vetorätt mot att folk flyttar till dem. Det gäller även om det är frågan om personer som är resurskrävande. Det finns alldeles utmärkta skäl till den ordningen.

Till exempel så måste dessa resurskrävande personer bo någonstans. Det finns således inget statligt intresse att ge kommuner möjlighet att slippa undan kostnader som ändå måste bäras av någon.

För det andra hade frågan kanske kunnat hanteras bättre av Attendo Care och Malmö kommun så tillvida att de informerat tidigare. Samtidigt har de inte brutit mot någon lag så vitt jag vet genom sin sena information. Man kan spekulera om det är ett medvetet beslut att informera sent för att inte ge protester tid att byggas upp.

För det tredje borde det vara självklart för Vellinge att visa lite humanitet och hjälpa till med flyktingmottagningen. Sverige har råd att visa medmänsklighet och ge en fristad till människor som flyr undan krig och folkmord.

Självfallet är det lätt att förstå om Hököpingeborna tycker informationen varit dålig. Samtidigt är det säkert så att andra motiv spelar roll för protesterna också. Här kan ni se ett SVT-klipp med några riktigt intressanta kommentarer. T ex tar en kvinna upp den kulturkrock som består i att i Sverige skjuter vi inte ner varandra när man bor på landet(?), vilket man tydligen gör i många av de länder barnen kommer ifrån.

Jag har tidigare skrivit att Sverigedemokraterna har potentiella väljare långt utanför deras nuvarande väljarkår. Händelserna i Hököpinge tjänstgör bra som en liten illustration över min tes.

Jag har nåtts av uppgiften av SD redan har många väljare i Hököpinge. Det försvagar onekligen lite min sista poäng.


Dåligt förslag från centerpartister

16 oktober 2009

Två centerpartister, Staffan Danielsson och Lennart Pettersson, har i en riksdagsmotion föreslagit att man ska förbjuda att offentligt bärande av burka och niqab, dvs heltäckande slöjor som framförallt bärs av muslimska kvinnor. Förbudet ska tydligen gälla ”ute i samhället, på skolor och arbetsplatser.”

Jag tycker det är ett synnerligen dåligt förslag och deras argumentation för det är undermålig.
Läs hela inlägget här »


Vem är vanlig, vem är fel och vad är normen?

27 september 2009

Under veckan har Regnbågsfestivalen pågått i Malmö, på initiativ av RFSL Malmö. En fråga som ständigt bubblade upp till ytan är vem som är normal, hur man bryter ut från heteronormen och vem som bestämmer vad som är vanligt. Jag tänkte försöka reda ut begreppen och kommentarsfältet är öppet för diskussion.

Vem är vanlig? Vi pratar ofta om vanliga människor. Men vilka är det? Jag tycker vanlighet avgörs av statistik och är egentligen väldigt oladdat. Om 8 av 10 människor är heterosexuella, är det utan tvekan vanligt att vara heterosexuell. Det innebär att det är ovanligt att ha en annan läggning men det innebär inte per definition att det är fel. Det är bara, ovanligt. När det anses vara fel eller konstigt att vara HBTQ i en värld där de flesta är hetrosexuella, då är det normerna det är fel på.

För att samhället ska fungera krävs det normer som säger att vi inte ska slå ihjäl folk, våldta barn etc. I de fallen är normerande lagstiftning inget fel. Men när normerna inkräktar på människors privatliv är de inte så bra längre. En ”heteronorm” fyller ingen funktion, den bara inkräktar i människors privatliv och tillför absolut ingenting av värde.

Det är väldigt mycket på tapeten att ”våga sticka ut”. Jag tycker det är minst lika viktigt att våga vara vanlig. Som liberal vill jag ha ett samhälle där varje individ är sig själv, och om det leder till att 99% av alla människor är på ett vis ser jag inget problem i det, så länge inte den sista procenten inte missgynnas för att den är annorlunda.