Men Island då?

16 april 2010

Ingen har väl missat vulkanutbrottet på Island. Vad som däremot missas i rapporteringen är det som är viktigast; hur det går för islänningarna. DN.se har som huvudrubrik att ”Arlanda öppnas tidigast på lördag”. Först på tredje plats kommer en kort artikel om att 800 islänningar fått evakueras som en följd av vulkanutbrottet. Med all respekt för oss som drabbats av den inställda flygtrafiken på ett eller annat sätt, men varför ligger inte huvudfokus på de som verkligen drabbas av utbrottet?

Annonser

Auktionera ut utsläppsrätterna till koldioxid

17 augusti 2009

USA håller på att anta en klimatlagstiftning för att bekämpa växthuseffekten. Det är ett omfattande lagförslag som diskuteras men en viktig del är införande av ett cap-and-trade system, liknande det som finns i EU.

Tyvärr verkar det som om den överväldigande mängden utsläppsrätter kommer delas ut gratis. Det är inte förvånande men tråkigt. Det hade varit bättre att auktionera ut utsläppsrätterna. Det hade gett staten intäkter som kunnat användas till vettiga saker. (Läs: skattesänkningar.)

Kanske var det nödvändigt att utsläppsrätterna delades ut gratis för att lagförslaget skulle ha någon chans. Det ger politikerna en chans att gynna sina egna särintressen i valdistrikten vilket de alltid tycker om.

Som tur är bör det dock inte spela någon roll för miljön om utsläppsrätterna delas ut gratis. Incitamenten för alla företag att minska sina utsläpp är ändå dem samma.

Förutom att auktionera ut utsläppsrätterna bör EU och USA påbörja förhandlingar för att länka samman sina system. Desto fler länder som täcks av samma system, desto bättre.


Vårt klimat av Klas Eklund

8 juli 2009

Jag har nyligen läst den nyutkomna boken ”Vårt Klimat” av Klas Eklund. Titeln anspelar giivetvis på ”Vår Ekonomi”, den välkända boken om nationalekonomi Klas Eklund skrivit.

”Vårt Klimat” behandlar översiktligt både den naturvetenskapliga bakgrunden till klimathotet, den samhällsekonomiska analysen av dess effekter, den ekonomiska analysen av hur det bör lösas och de politiska förutsättningarna för implementation av lösningar.

Läs hela inlägget här »


Miljöbilspremie eller skattebefrielse

1 juli 2009

Idag upphör miljöbilspremien som varit ett bidrag man kunnat få om man köpt bilar som klassats som mindre miljöskadliga.

Det är bra att den försvinner men den borde aldrig införts i första taget och den borde inte ersättas med en skattebefrielse för miljöbilar som regeringen föreslagit.

Det finns inga miljövänliga bilar, bara olika grader av miljöskadande bilar. Det betyder inte att vi bör ha som mål att få bilismen att försvinna men det gör det synnerligen märkligt att vi motiverar subventioner till bilköp med miljöargument.

Genom att stödja bilismen missgynnar vi andra alternativ som är bättre ur miljösynpunkt. Dessutom hade premien en mycket märklig konstruktion där även bilar som inte alls var särskilt bra ur miljösynpunkt kunde få stöd, t ex etanolbilar.

Jag menar att miljöbilarna bör gynnas skattemässigt men genom lägre skatt på bränslen, inte genom någon skillnad i fordonsskatten. Det uppmuntrar också till köp av miljövänligare bilar och har fördelen att det dessutom ”straffar” de som väljer sämre bilar i mycket bättre proportion till vilka faktiska utsläpp de orsakar.


Miljöpolitiken kräver smarta uppoffringar

14 maj 2009

I miljödebatten finns det många felaktiga positioner, varav jag tänkte behandla två. Den vanligaste är den moralistiska. Den ser miljöproblemen som en ursäkt för att propagera för en asketisk livsstil och klaga över folks konsumtion. Någon verklig analys över miljöeffekterna verkar sällan ligga bakom.

Läs hela inlägget här »


Energiuppgörelsen, ett steg i rätt riktning

5 februari 2009

Äntligen lämnar Sverige de destruktiva låsningarna i kärnkraftsfrågan med alliansens historiska uppgörelse.  Att man nu lämnar ett planekonomiskt tänkande baserat på förbud mot de effektivaste energikällorna är mycket positivt, men för att få en effektiv energimarknad måste också regeringen avskaffa taket för antalet reaktorer.

Läs hela inlägget här »


De varma ekvationerna- eller hur ska vi bekämpa växthuseffekten

21 januari 2009

Det hot som den antroprogena uppvärmningen utgör har blivit uppmärksammat mycket på senare tid.  Det är bra. Det finns ett litet antal som menar att den vetenskapliga konsenseusen i frågan är ett result av en konspiration eller en masshysteri men jag tycker inte man ska sådana åsikter mer seriöst än vad vi gör på andra områden. En mer seriös diskussion gäller hur stort problem uppvärmningen utgör och hur mycket resurser vi  bör allokera för att bekämpa den. Det tänker jag inte diskutera i det här inlägget utan utgå från att vi vill göra en insats som samhälle mot klimathotet. Hur bör då våra åtgärder se ut?

Läs hela inlägget här »