Otrygghet, osolidaritet, orättvisa – de Rödgrönas budget

3 maj 2010

För en tid sedan kom regeringen med den nådiga luntan. Idag kommer de Rödgröna med sin lunta. Men nådig är den inte. Skatterna skall höjas, rut skall man städa bort och försvaret skall bantas. Det är orättvist att höja skatten för de som arbetare, det är otryggt att demontera Sveriges försvar ytterligare och det är osolidariskt att minska på de svenska fredsbevarande militära åtagandena i omvärlden.

– Vi kommer att minska ambitionsnivån när det gäller internationella insatser […] säger Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiska talesman.

Även om Sveriges militära insatser inte kan rädda världen, är våra små droppar i världshavet viktiga för många människor. Svenska trupper i Afghanistan räddar området där de befinner sig från en ny diktatorisk, kvinnoförtryckande och terroristkramande talibanregim. Sverige kan inte göra allt, men Sverige kan göra vad det kan. De Rödgröna vill skära ned på Sveriges bidrag till världsfreden. De Rödgröna verkar inte tänka på staten Sveriges territoriella trygghet och suveränitet när man vill rusta ned Sveriges försvar. Och de Rödgröna glömde omvärlden i sin budget. Låt oss därför inte glömma de Rödgrönas svek mot den internationella solidariteten.

Innan någon nu kommenterar och säger att Östros inte nämnde Afghanistan-insatsen som den operation som Sverige bör skära ned på, vill jag bara påpeka att Sverige kommer få svårt att både kan banta sitt försvar och verka i Afghanistan. Dessutom har de Rödgröna ännu inte gett besked om Sverige bör verka för att afghanerna skall få gå i skolan.

Annonser

Dåligt blir sämre

10 mars 2010

Det var med sorg i hjärtat jag förra månaden skrev om västs försummade av Afghanistan. Då talades det om att överge landet 2011. Nu talar Obama-administrationen om ”changeade” planer.

US troops could start withdrawal from Afghanistan before the July 2011 deadline set by Barack Obama, the Defence Secretary, Robert Gates, has hinted.

Om talibanerna håller sig lugna ett tag nu, kommer USA alltså att belöna dem genom att dra tillbaka sitt militära bistånd före det orealistiska datum man redan satt. Dessutom stänger man nu dörren för att skjuta upp tillbakadragandet tills dess att Afghanistan kan försvara sig självt.

I Tempus 7/09 skriver man att det kommer ta minst tio år att bygga upp en fungerande afghansk militär som kan skydda landet mot ett nytt talibanstyre med bl.a. offentliga amputeringar, kvinnoförtryck och kanske även nya terrorläger. Obama är inte ens beredd att ge Afghanistan halva den tiden.


Afghanistan – landet bakom bergen

2 februari 2010

Afghanistan, där är jag glad att jag inte bor. Landet har verkligen inte haft det lätt genom historien. Efter Sovjets tillbakadragande från landet under 80-talet, kastades landet in i ett inbördeskrig. I detta kaos lyckades talibanerna ta makten genom löften om lugn i landet. Ett lugn som folket med rätta önskade sig efter en lång tids oro i sitt land.

Läs hela inlägget här »


Utvidga kriminaliseringen av tjänstefel

27 augusti 2009

För att en anställd i den offentliga sektorn ska kunna dömas för tjänstefel idag krävs att de åsidosatt lagar eller bestämmelser vid myndighetesutövning. Ett exempel skulle vara en åklagare som väcker åtal utan några bevis eller för en gärning som inte kriminaliserats.

Jag menar att kravet på att gärningen ska ha samband med myndighetsutövning är för snävt. Om en anställd i offentlig sektor inte följer de lagbestämmelser som den ska följa bör det kunna utgöra tjänstefel trots att någon myndighetsutövning inte förekommit. Två exempel kan illustrera.

Det är inte tillåtet för en arbetsgivare i offentlig sektor att straffa de anställda för att de utnyttjat sin yttrandefrihet. Men en chef som ändå vidtar repressalier kan bara åtalas om hans gärningar innefattat myndighetsutövning. Förr i tiden reglerades personalförhållanden inom offentliga sektorn i större utsträckning genom myndighetsbeslut men det har skett en ändring av det. Den icke-avsedda minskning av straffansvaret bör motverkas.

Ett annat exempel är när offentliga tjänstemän och kommunpolitiker inte följer lagen om offentlig upphandling. Det är vanligt och kan gälla stora belopp. Det är osäkert om det kan räknas som tjänstefel eftersom det inte är klart om upphandling är en fråga om myndighetsutövning. Enligt min mening bör det klargöras att det kan räknas som tjänstefel.

Som vi tjänstefel idag ska det krävas uppsåt eller grov oaktsamhet för att det ska vara brottsligt.


Rädda helikoptrarna!

8 juli 2009

I dagens svd kan man läsa om att Sverige snart saknar stora helikoptrar. Konsekvenserna av detta är förödande och pekar på de allvarliga brister som finns i försvarsmakten och vars ansvar bärs av politiker och militärer. Att avveckla dessa helikoptrar som räddade otaliga liv i Estoniakatastrofen och som under 80-talet spelade en storpolitisk roll i ubåtsjakterna och alltjämt är insatsberedda för att släcka skogsbränder eller genomföra räddningsaktioner till sjöss är befängt.

Läs hela inlägget här »


Upphovsrätt, EU och Internet

1 april 2009

Jag tycker upphovsrätt är bra eftersom jag tror det uppmuntrar till kulturellt skapande genom ekonomiska incitament. Alltså tycker jag fildelning är dåligt. Inte så att jag är moralisk upprörd över dem som laddar ner, jag har själv gjort det någon enstaka gång med datorspel som inte kan köpas längre, men det vore bra om vi kunde sätta stopp för det.

Men metoderna som används för att stoppa fildelning måste vara proportionella. Tyvärr är de lagstiftningsförslag som läggs idag ofta inte det. Lagstiftning som IPRED är förkastlig. Att inskränka den personliga integriteten för folk som bara är misstänkta för fildelning är inte en proportionell avvägning.

Nu diskuteras dessutom ännu mer förkastliga förslag som att internetleverantörerna ska bli ansvariga för att hindra användare från att fildela genom att stänga av dem och blockera websajter. Jag tycker det är absurt att inskränka friheten på det viset. För mig är det ungefär lika rimligt att ge internetleverantörerna ansvaret för att motverka fildelning som att ge posten uppdraget att granska alla brev så att inget olagligt framförs.

Lagstiftning om att blockera websajter riskerar att bli både ineffektiv, eftersom man kan gå in på sajter som ännu inte är blockerade och överinkluderande, eftersom leverantörerna hellre blockerar en sida för mycket än att ta risken att bli stämd. Slutligen riskerar det att sätta ett farligt prejudikat där man kan börja blockera andra sidor med innehåll som är obekvämt för de styrande. (Säg sidor med pornografi eller rasistiskt material.)

Läs hela inlägget här »


Rättvisan må ha sin gång?

25 mars 2009

Behandlingen av folk som begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten utgör ett inte helt trivialt problem. Vi vill så klart att de ska ställas inför rätta och fällas. Syftet med det är de samma som vid andra kränkningar av människors rättigheter, att avskräcka andra, förhindra förövaren att fortsätta sin brottslighet och ge offren upprättelse.

Läs hela inlägget här »