Ska skattepengar gå till företagsvinster?

14 september 2009

Vissa socialdemokrater har nyligen argumenterat för att det fel att låta vinstdrivande företag driva skolor eller offentligt finansierade sjukhus eftersom skattepengar inte ska gå till vinster i privata företag. Det kan säkert låta som ett bestickande resonemang vid en första anblick men vid närmare eftertanke framstår det inte alls som lika rimligt.

Låt oss hålla oss till sjukvården som exempel. Om resonemanget skulle tillämpas fullt ut skulle vi konstatera att den offentliga sjukvården inte borde köpa läkemedel från privata företag eftersom skattepengar då går till vinst. Det tror jag inte det finns många socialdemokrater som förespråkar. Landstingen borde inte ens få köpa in pennor från privata tillverkare eftersom de också är vinstdrivande.

Men få vill att staten ska tillverka alla pennor den använder själv. Det är få som tror att det skulle bli billigare heller.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Om läkarlicenser mm

18 augusti 2009

Jenny Travis skriver intressant om nackdelen med regler som kräver licens för att öva vissa yrken.

Som hon tar upp var Milton Friedman berömd för att hävda att syftet med yrkeslicenser, må det vara för läkare, fastighetsmäklare eller advokater, inte var att skydda konsumenten från orseriösa yrkesutövare utan att skydda yrkesutövarna från konkurrens och att det tvärtom skadade konsumenterna genom att minska deras möjlighet att välja vem de vill köpa tjänsten av. Kenneth Arrow å andra sidan menade att den naiva konsumentskyddande förklaringen förmodligen var motivet när det gällde läkarlicenser i alla fall.

Tyvärr är yrkeslicenser ett både under- och svårutforskat område inom nationalekonomin så jag tror inte man kan avgöra i vilken utsträckning de hade rätt. Att Friedman hade rätt att motivet ofta är att minska konkurrens och därmed höja lönerna är säkert korrekt. Det finns flera observationer som tyder på det varav den viktigaste kanske är att lobbying för licenser oftast kommer från intresseföreningar för de berörda yrkesgrupperna.

Läs hela inlägget här »


Manlig omskärelse kan aldrig jämföras med kvinnlig könstympning!

11 augusti 2009

politikerbloggen kan man läsa en interpellation av centerpartisten Staffan Danielsson till Socialminister Göran Hägglund (kd). Danielsson skriver om manlig omskärelse och jämför det med kvinnlig könsstympning. Nu handlar inte själva interpellationen om kvinnlig könsstympning utan om huruvida svensk sjukvård ska syssla med manlig omskärelse. Jag tycker dock att jämförelsen är så absurd att jag måste skriva om den.

För att förtydliga vad det handlar om följer här en kort förklaring. Manlig omskärelse innebär att man tar bort förhuden från penisen. Det har gjorts i alla tider, inom olika kulturer och religioner. Det sker även av estetiska eller medicinska skäl.

Läs hela inlägget här »


Att sälja sin kropp

27 juli 2009

Jag har tidigare på den här bloggen skrivit om varför jag tycker vi ska tillåta handel med organ.

Några händelser har aktualiserat frågan. Den ena är en skandal i New Jersey involverande politiker och religiösa ledare. En av de åtalade i den härvan är åtalad just för att ha förmedlat en försäljning av en njure.

Det andra är att LUF snart ska ha kongress. På denna kongress kommer bland annat min motion om att tillåta organförsäljning behandlas. Förbundsstyrelsen har varit djärv nog att föreslå att den ska bifallas. Det återstår att se vad majoriteten på kongressen tycker, tidigare år har liknande motioner inte fått något överväldigande stöd.

Läs hela inlägget här »


Märklig argumentation om alkoholskatten

13 juli 2009

På Sydsvenskans ledarsida diskuteras KD:s förslag till höjd alkoholskatt. Sydsvenskans ledarsida motsätter sig det förslaget.

Man tycker det kunde finnas många skäl att välja på för en liberal ledarsida om de vill motsätta sig höjda alkoholskatter. T ex kunde man inta en principiell ståndpunkt att paternalism är fel. Eller så kunde man peka på att den stora majoriteten alkoholkonsumenter inte skapar några problem och säga att det är fel att de ska drabbas för att en minoritet inte sköter sig. Eller så kunde de säga att hembränningen skulle öka och därmed risken för förgiftningar.

Men vilken argumentation väljer man? Jo, man varnar för att höjd alkoholskatt kommer leda till högre konsumtion. Och nej, det verkar inte vara ett skämt.

Läs hela inlägget här »


Riktigt att inte organisera imanutbildning

2 juni 2009

En utredning som tillsattes för att utreda idén att organisera en statlig imamutbildning har kommit fram till att det inte är en bra idé. Det är rätt slutsats.

När Leijonborg annonserade idén var det med en klar underton av att staten skulle se till att imanerna inte lärde ut några farliga idéer. De statligt utbildade imanerna skulle väl bli lika farliga som Svenska Kyrkans präster ungefär och uppmuntra till jämställdhet, integration osv.

En sådan styrd utbildning hade nog inte fått mycket legitimitet hos många muslimer och det är bra att man inte genomförde det, av det skälet och några till. 

Av utredningen framgår det att många muslimska samfund emellertid vore glada över någon sorts sekulär utbildning i svensk rätt eller religionskunskap om de slipper ideologisk styrning. Det är inte förvånande men de bör inte få det . De kan anordna sina egna utbildningar eller låta sina imankandidater läsa på de vanliga svenska universiteten till de mycket generösa vilkor som finns. 

Nu är det bara dags att ta tag i det ibland märkliga situation kring prästutbildningen.

Uppdatering: Högskoleverket har nyss gjort en granskning av de teologiska utbildningarna. Glädjande nog har de ifrågasätt ihopblandingen av de akademiska och de konfessionella inslagen som det ofta finns.


Ett geografiskt lotteri?

14 mars 2009

Ja, så kallar Cancerfonden tydligen rehabiliteringen efter cancer. Jag förutsätter att de faktiskt har rätt att behandlingen skiljer sig. Är det acceptabelt?

Om man stödjer kommunalt självstyre så måste man rimligtvis tycka det är acceptabelt. Poängen med kommunalt självstyre är ju att man ska kunna prioritera olika och lägga upp verksamheten på olika sätt. I ett landsting kanske man väljer att prioritera kulturpolitiken eller hjärtsjukvården medan man i en annan föredrar cancersjukvården. I ett tredje föredrar man kanske skattesänkningar. Det kommer leda till skillnader i behandling.

Läs hela inlägget här »