Trasig valkompass

29 juni 2010

Jag noterar att Sydsvenskan gjort en valkompass för valet till Lunds kommun. Internettestet är, likt det på riksplanet, synnerligen undermåligt. På riksplanet ger testet exempelvis minuspoäng för Folkpartiet om man är för systembolagsmonopolet TROTS att Folkpartiet ÄR för systembolagsmonopolet och har rötter i nykterhetsrörelsen. Jag är knappast den ende folkpartist som anser att verka för sundare alkoholvanor i Sverige är en prioriterad fråga. Men som sagt, jag minuspoäng för Folkpartiet när jag säger att jag vill bevara systembolagsmonopolet.

Partitester som dessa påverkar väljare i deras partival. Därför är det också viktigt att de är utförliga, korrekta och har rättvisande frågeställningar. När jag gör lundatestet blir jag till min förskräckelse vänsterpartist. Jag är emot skattehöjningar, positiv till friskolor och vill gärna se mer privatiseringar av kommunens verksamhet. Tillåt mig betvivla att Vänsterpartiet i Lund håller med mig om dessa saker.

Det är rent sagt förskräckande om en politiskt aktiv folkpartist blir sin absoluta politiska motståndare i detta test.  En del unga väljare kommer låta sådana test vägleda dem i sitt partival den 19 september 2010. Många av dessa kommer rösta i strid med sina åsikter. Allt på grund av ett undermåligt tidningstest. Jag har givetvis förståelse för att det är svårt att göra bra partitester utifrån ett axplock av frågor som dessutom ibland är märkligt formulerade. Men är det inte då bättre att låta bli att göra dessa test?

Edit: Lars Hansson på samma ämne.

Annonser