Dags för teknikneutral yttrandefrihetsrätt?

26 juli 2010

Tre av Sveriges grundlagar innehåller bestämmelser om yttrandefrihet. Regeringsformen innehåller ett allmänt hållet stadgande om att medborgare har rätt till yttrandefrihet och angiver för vilka syften den kan inskränkas.

Tryckfrihetsförordningen reglerar tryckfriheten, alltså under vilka förutsättningar som personer kan åtalas för saker de skrivit i böcker och tidningar. Den innehåller bestämmelserna om ansvarig utgivare för tidningar t ex.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar yttrandefriheten för medier som radio, TV och Internet.

De svenska grundlagarna är i en internationell jämförelse relativt detaljerade. De är också anmärkningsvärt teknikbundna. Således har tryckta skrifter ett helt annat skydd än handskrivna eller muntliga uttalanden.

En helt teknikneutral yttrandefrihetslagstiftning är knappast aktuell i Sverige. Länder som USA, vars yttrandefrihetslagstiftning inte nämner något om olika tekniker, har också en mindre detaljerad lagstiftning där rättspraxis får avgöra den närmare innebörden av lagstiftningen. Och denna praxis är sällan teknkneutral.

Exempelvis anses det i USA att muntliga uttalanden har en potential för att ge upphov till slagsmål på ett annat sätt än tryckta skrifter och därför kan t ex forölämpning förbjudas om den sker muntligen i större utsträckning än om den sker skriftligt.

Men jag tycker man kan ta steg i riktning mot mer teknikneutralitet. Således finnse det ingen anledning att dra gräns mellan trycka skrifter och andra skrifter. Och skyddet för muntliga uttalandan kan stärkas genom att uppräkningen av tillåtna inskränkningar blir mer preciserad, i likhet med vad som gäller för tryckta skrifter.

En annan förändring jag skulle vilja se är att samtliga straffbestämmelser flyttades till vanlig lag, inte grundlag.

Annonser

Viktigt yttrandefrihetsmål i USA

10 september 2009

I USA har ett viktigt yttrandefrihetsmål nyss haft slutförhandling i Högsta Domstolen. Fallet har att göra med de stränga kampanjfinansieringsregler som det finns i USA.

De reglerna kan användas som ett tydligt exempel där man verkligen kan tala om en ”slippery slope”. Först kom det nämligen regler som förbjöd företag och fackföreningar att ge pengar direkt till valkampanjer. Men de kunde ju delvis kringås genom att företagen och fackföreningarna istället betalade direkt för valreklam i sitt eget namn. Så då förbjöds företag och fackföreningar från att köpa TV-reklam som stödjer en viss kandidat inom en period om ett visst antal dagar från val.

Bakgrunden till det nuvarande målet, Citizens United v. Federal Election Commission, är följande: En organisation vid namn Citizens United som i princip är en politisk organisation producerade en film, kallad ”Hillary”, om Hillary Clinton inför primärvalet. Den var synnerligen kritisk mot henne. De ville göra TV-reklam för den men den federala valkommissionen sa nej, med motiveringen att det var TV-reklam mot Hillary och att Citizens United som företag (eller rättare sagt corporation, en något bredare term) var förbjuden att sända den inför valet.

Filmen visades på Internet och vissa biografer, fora där företag får göra valreklam. Men Citizens United stämde också valkommissionen får att få ett utslag att de borde fått köpa TV-reklam.

Läs hela inlägget här »


Hädelselag införs i Irland

13 juli 2009

Irland har infört en lag som förbjuder hädelse. Det har funnits en bestämmelse om hädelse i grundlagen innan men den har inte implementerats i vanlig lag och inte kunnat tillämpas vilket alltså ändrats nu.

Det är en mycket dålig idé. Som liberal har jag svårt att se någon som helst poäng med den här lagen. Att kritisera religioner bör vara fullt tillåtet, även om vissa skulle känna sig förolämpade.

Läs hela inlägget här »


DN missleder om filmcensuren

27 maj 2009

DN skriver om Lars von Triers nya film att den klipps om för den amerikanska och brittiska publiken.

I sak har jag inga kommentarer kring det men deras artikel är missledande. Censuren i USA är inte statlig utan ett frivilligt ratingsystem som drivs av filmbolagen själva. De flesta biografer är inte villiga att visa filmer som inte fått en rating men det finns inget statligt krav på att filmer ska ha en rating. Det finns också gott om filmer som släpps utan den här granskningen men de uppnår sällan succé. USA är ju utan tvivel ett mer puritanskt land än Sverige i många avseenden.

Nu när det äntligen ser ut som om filmcensuren kan avskaffas kan det vara intressant att veta att det finns länder som klarar sig utan en statlig filmcensur för vuxna.


Där jag är glad jag inte bor i Storbritannien

10 maj 2009

Storbritannien är känt för att inte sätta lika stort värde på yttrandefriheten som USA eller Sverige. (USA värderar yttrandefriheten ännu mer än Sverige men båda ovanligt mycket för västerländska demokratier.)

Ett exempel är deras förtalslagstiftning som är ganska sträng. Ett exempel på hur det kan missbrukas finns här.

Läs hela inlägget här »


FN:s människorättsråd ett hot mot de mänskliga rättigheterna

30 mars 2009

FN:s människorättsråd* har antagit en resolution där de uppmanar länder att anta lagar som skyddar religioner från ”förtal”. Speciellt nämner den islam som påstas vara utsatt för en omfattande diskriminering. De säger explicit att det är fel att attackera religiösa figurer, förmodligen med anspelning på Muhammedkaraktyerna i Danmark, så det går betydligt längre än den i sig förkastliga lagstiftningen om hets mot folkgrupp vi har i Sverige.

Att människorättsrådet är ett skämt kan man se bara på listan av medlemmar som inkluderar länder som Kina, Saudiarabien och Ryssland. Mycket riktigt har också rådet ägnat stor energi åt att fördöma Israel men ägnat lite uppmärksamhet åt andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i arabstaterna.

Men det här går längre än så. Istället för att bara ignorera kränkningar av de mänskliga rättigheterna vill man aktivt avskaffa en av de viktigaste mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten. Rätten att kritisera religion är precis som rätten att argumentera för en religion en självklar del av yttrandefriheten.

Hela episoden utgör ytterligare en påminnelse om varför man inte ska se FN som en garant för de mänskliga rättigheterna.

*Inte människorättskommittén som artikeln påstår.


Kristdemokrat ljuger om barnpornografilagen

25 mars 2008

Just nu är ett nytt förslag till barnpornografilag ute på remiss. Att avgöra hur omfattande man ska kriminalisera barnpornografibrott är en svår fråga där de två viktiga intressena yttrandefriheten och att skydda barn från övergrepp ställs mot varandra. I ett inlägg på DN-debatt antyder kristdemokraten Inger Davidson att hon inte ser denna konflikt alls. Dessutom ljuger hon rätt grovt om vad lagförslaget innebär.

Läs hela inlägget här »